Omläggning av linje 225 mellan Höganäs och Ängelholm

2022-11-21

Med anledning av spårarbete mellan Helsingborg och Ängelholm kommer vägen mellan Höganäs och Ängelholm ledas om under nio månader.

Detta innebär att linje 225 leds om på sträckan Utvälinge-Ängelholm under perioden 24/2 till 13/11 2022. Linjen kommer därför att få ny körväg via Varalöv. Den nya körvägen innebär att linjens avgångs- och ankomsttider kommer att justeras under perioden. Linjen kommer även att få en snabbuss mellan Höganäs Busstorget och Ängelholms station.

Se den nya tiderna i Skånetrafikens app eller sök din resa här på webben.