Ombyggnad av Hässleholm C

2020-07-10

Den 2 mars startar Trafikverket en ombyggnad av Hässleholm C. Arbetet görs för att förbättra för alla som reser till, från och via Hässleholm. Bland annat ska plattformar förlängas och höjas, hissar och trappor bytas ut samt andra utrymmen renoveras.
Bygget pågår till och med 30 november och kan innebära att du som byter tåg på Hässleholm C måste vara extra uppmärksam på vilket spår ditt anslutande tåg går ifrån.  Det kan också vara så att tåg kommer in på andra spår än vad de brukar och att avstånden därmed blir längre än normalt.
För dig som behöver använda hiss så ska det alltid finnas minst en hiss i drift så att det är möjligt att ta sig till rätt plattform.
Var lite extra uppmärksam på utrop och informationstavlor på stationen eller håll koll på din resa i appen.

Läs mer om ombyggnaden här.