Ökad punktlighet för tågen

2020-12-10

- Den förbättrade punktligheten visar att de insatser som branschens aktörer vidtagit under de senaste åren nu ger resultat, säger Maria Nyman, chef för Affärsområde Tåg på Skånetrafiken.

Under 2019 ökade den totala punktligheten för såväl Öresundstågen som för Pågatågen markant. Av Skånes samtliga Pågatåg kom 95,1 procent av tågen fram i tid. En siffra att jämföra med 93,6 procent för 2018.

 

Öresundstågen nådde under 2019 en punktlighet på 90,6 procent. Detta att jämföra med 87,3 procent under 2018.
Därmed ligger såväl Pågatågen som Öresundstågen över rikssnittet på 94,6 procent för kortdistanståg – som t ex Pågatågen – och 89,7 procent för medeldistanståg – som t ex Öresundstågen. Detta enligt Trafikverkets nationella statistik där ett tåg som ankommer inom 5 minuter från annonserad tid räknas som punktligt.
- Förra årets siffror visar att de samlade satsningarna på den skånska järnvägen börjar bära frukt, säger Maria Nyman, chef för Affärsområde Tåg på Skånetrafiken och fortsätter:

 

- Det känns mycket bra att kunna erbjuda skåningarna hållbara och punktliga tågavgångar. Vi, Trafikverket och trafikföretagen arbetar löpande med olika sätt att förbättra punktligheten, något som tillsammans med de långsiktiga satsningarna på järnvägens infrastruktur leder till att punktligheten succesivt ökar.

En del av den förbättrade punktligheten beror på att Trafikverkets förbättrat järnvägsnätet i Skåne under senare år. Bland annat har kontaktledningar bytts mellan Hässleholm och Lund samt två nya mötesstationer på Ystadbanan byggts. Men även ett delvis nytt sätt att arbeta med underhåll från Trafikverkets sida kan lyftas fram som en förklaring.

Andra förklaringar är Skånetrafikens och trafikföretagens arbete för att förbättra punktligheten, som att stänga dörrarna 30 sekunder innan avgång, en bra fordonspark med nya Pågatåg med få fel samt en generellt bättre planering av trafiken.

Samtidigt ökar även antalet hållbara resor i Skåne. Under 2019 ökade det totala tågresandet med cirka 3 procent jämfört med 2018. Något som innebär att fler skåningar än aldrig tidigare valde tåget under 2019. Totalt hade Skånetrafiken drygt 48,5 miljoner tågresor under 2019.

Det senaste året har Skånetrafiken besparat skåningarna 80 000 ton växthusgaser. Detta genom att endast använda förnybara bränslen i den allmänna kollektivtrafiken. 80 000 ton växthusgaser motsvarar utsläppen från 40 000 personers matkonsumtion under ett år.