Nya priser 9 december

2018-11-22

Den 9 december började våra nya priser att gälla. De flesta priserna påverkas inte alls medan vissa höjs och andra sänks. 

Hur ser jag mitt pris?

Lättast hittar du ditt pris genom söka en resa här på skånetrafiken.se och sen välja ”Se resans pris”. Där får du direkt upp alla priser för just din resa.

På den här listan ser du alla våra priser (PDF)

Priser inom Skåne

De flesta priserna inom Skåne höjs inte alls. Däremot sänker vi priset för den som köper en 30-dagarsbiljett för hela Skåne i appen. Det nya priset efter 9 december är 1199 kronor. På så sätt hoppas vi att fler väljer att gå över till vår app.

Exempel på priser som påverkas:

  • 30-dagarsbiljett hela Skåne i appen: 1 199 kronor (sänkning 26 kronor)
  • Stadszonstillägg i appen för 30 dagar: 140 kronor (höjning 30 kronor)
  • Jojo Period hela Skåne: 1 275 kronor (höjning 25 kronor)
  • Jojo Period sex zoner: 900 kronor (höjning 20 kronor)
  • Sommarbiljetten: 699 kronor (höjning 4 kronor)

Priser till och från Danmark

Just nu är den svenska kronan väldigt svag jämfört med den danska och därför måste vi anpassa alla våra priser. Öresundstaxan är ett samarbete mellan oss och danska DSB och eftersom den svenska kronan är svag betalar vi mer för trafiken än våra danska kollegor. I dagsläget är det billigare för en dansk att köpa en svensk biljett vilket gör att vi måste ersätta DSB med mellanskillnaden.

Dessutom har DSB själva höjt priset med ungefär två procent vilket vi också måste kompensera för. Samma sak gäller för resor med färja till Helsingör där priserna inte har höjts på länge vilket har gjort att det i många fall är billigare att köpa en resa från Skånetrafiken med buss och färja än att enbart köpa färjeresan av Scandlines.

Exempel på priser som påverkas:

  • Enkelresa över Öresundsbron: 120 kronor (höjning 10 kronor)
  • Enkelresa med färja till Helsingör: 60 kronor (höjning 12 kronor)
  • Jojo Period/30-dagarsbiljett i appen Malmö-Köpenhamn: 2 195 kronor (höjning 195 kronor)
  • Jojo Period/30-dagarsbiljett i appen Lund-Köpenhamn: 2 535 kronor (höjning 95 kronor)
  • Jojo Period Helsingborg-Helsingör med färja 1 000 kronor (höjning 170 kronor)

Vad styr Skånetrafikens priser?

Skånetrafikens ekonomi bygger både på biljettintäkter och skattemedel. Det är Region Skånes politiker som gör en avvägning mellan de här två delarna och det är regionfullmäktige som bestämmer om våra priser. Behov av ökade intäkter gör att priserna höjs. Biljettintäkterna behöver helt enkelt täcka den del av kostnaderna som inte täcks av skatten.

Under 2017 bestämde Region Skånes politiker att Skånetrafikens priser ska höjas varje år för att följa den allmänna prisökningen i Sverige. Helt enkelt för att vi ska kunna fortsätta att göra de satsningar vi har planerat de närmaste åren. Därför har det bestämts att priserna varje år sammanlagt ska höjas med ett värde som motsvarar Riksbankens inflationsmål som just nu är två procent. Det innebär att vissa priser kan höjas mer och andra kanske inte alls men att det totalt ska motsvara två procent.