Nya priser 1 januari 2022

2022-01-07

Nu är det beslutat hur Skånetrafikens priser blir för i år.

De nya priserna gäller från och med 1 januari 2022.

På grund av pandemin ändrades inte priserna alls för 2021, men nu återgår man till det normala vilket innebär mindre justeringar varje år för att kompensera för prisökningar och inflation i samhället.

Några exempel på priser som justeras

  • Priset för enkelresor inom stan/liten zon höjs från 27 till 28 kronor.
  • Priset för 30-dagarsbiljetter för liten zon och mellanzon höjs med 19 kronor. Priset ändras inte för biljetten för hela Skåne.
  • Priset för flex 10/30 för liten zon och mellanzon höjs med 10 kronor. Priset ändras inte för biljetten för hela Skåne.
  • Sommarbiljetten får priset 749 kronor nästa sommar.
  • Priset på vissa resor till Danmark höjs för att kompensera för att den svenska kronan är svag jämfört med den danska. Däremot sänks priset på Metrotillägget för pendlare.
  • Priset för tillägget för första klass höjs. 

Dessutom förlängs giltighetstiden för enkelbiljetter i hela Skåne till tre timmar.

Alla priser som justeras finns på skane.se