Ny bokningsrutin för sjukresor

2019-01-22

Tidigare har Malmö haft ett särskilt system som gör att den som är färdtjänstberättigad också kan göra sjukresor på sitt färdtjänstabonnemang. Detta förändras från och med 1 februari 2019.
 En sjukresa är en resa till och från vården. En färdtjänstresa är en resa som görs för andra ändamål.

Orsaken till förändringen är att Skånetrafiken enligt lag är ansvarig för alla sjukresor som görs i Skåne. Malmö stad har i flera år utfört dessa resor åt Skånetrafiken och subventionerat dem för Malmöborna. För att alla som bor i Skåne ska behandlas lika, görs nu denna förändring. För dig som bokar sjukresor för Malmöbor innebär förändringen att:    

Sjukresor med personbil bokar du hos Malmö Serviceresor telefon 040-34 55 20 dygnet runt.
Sjukresor med specialfordon bokar du hos Skånetrafiken på telefon 0771-77 44 11 dygnet runt.

Du kan även läsa mer om hur det fungerar att boka och resa sjukresor med Skånetrafiken på skanetrafiken.se/sjukresor.