Läs vår hållbarhetsredovisning

2019-05-15

Läs bland annat om förbättringar och åtgärder under 2018. Vi har gjort mycket! Men resan mot ett hållbart samhälle har bara börjat och den kommer att fortsätta, tillsammans med våra kunder.

Miljönyckeltalen omfattar all trafik med tåg, buss och serviceresor i Skåne. 

Här hittar du vår hållbarhetsredovisning och mycket mer information om hur vi jobbar med miljö och hållbarhet.