Res hållbart med oss

2019-05-15

Passa då på att grotta ner dig i vår hållbarhetsredovisning för 2018. Där kan du bland annat läsa om förbättringar och åtgärder under 2018. Vi har gjort mycket! Men resan mot ett hållbart samhälle har bara börjat och den kommer att fortsätta, tillsammans med våra kunder.

Miljönyckeltalen omfattar all trafik med tåg, buss och serviceresor i Skåne. 

Här hittar du vår hållbarhetsredovisning och mycket mer information om hur vi jobbar med miljö och hållbarhet.