Kartavisar lediga platser

2022-11-21

Nu kan du se hur mycket plats det finns på bussen eller pågatåget innan du stiger på.

Vi jobbar alltid för att göra er resa med oss så bekväm som möjligt. Bland annat därför har vi en livekarta där du kan följa din buss eller ditt tåg.

I livekartan kan du se var våra bussar och tåg befinner sig och hur många platser som finns lediga ombord. Tjänsten fungerar på de bussar och pågatåg där vi har automatisk passagerarräkning.

Eftersom att tjänsten är ny, snabbutvecklad och testas i samband med lansering, kan det dyka upp lite fel och brister i början. Dessa får du gärna göra oss medvetna om! Här kan du fylla i ett kort formulär med dina synpunkter.

Här hittar du tjänsten

Så tolkar du kartan
På de bussar och pågatåg där vi automatiskt räknar avstigande och påstigande syns en stapel med fyra fält som kan visa grönt, gult eller rött.

Bussar

  • Är det mindre än 25 procent av sätena som är upptagna visas ett grönt fält.
  • Är det mellan 26 och 50 procent upptagna säten visas två gröna fält.
  • Är det mellan 51 och 75 procent av sätena som är upptagna visas två gröna och ett gult fält.
  • Till sist visar vi även ett rött fält om det är 76 procent eller fler upptagna säten.

Pågatåg

  • Är det mindre än 20 procent av sätena som är upptagna visas ett grönt fält.
  • Är det mellan 21 och 40 procent upptagna säten visas två gröna fält.
  • Är det mellan 41 och 60 procent av sätena som är upptagna visas två gröna och ett gult fält.
  • Till sist visar vi även ett rött fält om det är 61 procent eller fler upptagna säten.

Kom ihåg att antalet lediga säten snabbt kan ändras om det är många som går på och av vid en hållplats. Även om din buss ser ut att vara tom när du tittar på kartan kan den vara nästan full när den kommer till din hållplats. Eller tvärtom. Dessutom kan brister i systemet göra att en buss som i verkligheten är fullsatt ser tom ut på kartan.

Så vet vi hur många som reser
Tjänsten bygger på att många bussar och våra pågatåg har system som hela tiden automatiskt räknar passagerare som går av och på.

Om en buss inte har automatisk passagerarräkning visar vi ingen indikering för hur många som reser. Till exempel har våra Öresundståg inte det här systemet och kommer inte att visas. Där har vi andra sätt att ha koll på hur många som reser.

Till att börja med finns den här tjänsten bara på vår hemsida men du kan givetvis nå den även med mobilens webbläsare. För att lägga till den även i appen krävs mer utveckling.

Tjänsten fungerar inte om du använder äldre webbläsare.