Busshållplatsen Knutpunkten stängs under maj månad

2018-04-26

Från och med den 2 maj kl. 07.00 fram till den 24 maj är busshållplatsen Knutpunkten/Helsingborg C avstängd. (gäller hållplatserna på Järnvägsgatan).

För dig som ska norrut kommer det att finnas en tillfällig hållplats på Järnvägsgatan ca 150 meter söder om Knutpunkten. Du som ska resa söderut får en tillfällighållplats på Trädgårdsgatan ca 75 meter öster om Knutpunkten.

Viktigt: Du som kommer söderifrån och ska stiga av på Knutpunkten måste stiga av på den tillfälliga hållplatsen Järnvägsgatan 150 meter innan du når fram till Knutpunkten. Alltså lite innan du brukar. Nästa gång bussen stannar är nämligen inte förens Konserthuset och därifrån blir det längre att gå tillbaka till Knutpunkten.

Orsaken till avstängningen är att Helsingborg stad ska asfaltera Järnvägsgatan och förbereda för HelsingborgsExpressen.

 Karta avstängd busshållplats Knutpunkten

Läs mer om HelsningborgsExpressen