Framskjuten trafikstart för spårvagnar i Lund

2017-06-30

Region Skåne gör bedömningen att byggandet av depån för spårvagnarna fördröjs. 

Bild Tengbom

Trafikstart våren 2020

Nya bygghandlingar för spårvagnsdepån i Lund tyder på att det kommer att ta längre tid att färdigställa depåbyggnaden än tidigare beräknat. Enligt ny tidplan kan trafiken starta våren 2020 i stället för som planerat september 2019.

Det är Region Skåne, via Regionservice, som ansvarar för att bygga och förvalta depån i Lund. Ett tidigare beslut i regionfullmäktige om att reducera investeringskostnad för depån, gjorde att depåns utformning behövde prövas i olika omgångar. Nu står klart att det kommer att ta längre tid att få depån på plats.

- För att säkerställa spårvägens kvalité och driftsäkerhet, måste vi tyvärr utöka byggtiden för depån. När spårvägen står klar, ska den bidra till både Lund och Skånes hållbara utveckling under lång tid framöver. Då är det helt centralt att vi fattar förnuftiga beslut som inte kompromissar med kvalitén, säger Stefan Svalö (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden. 

Spårvagnsdepån i Lund

Spårvagnsdepån, som blir granne med ESS i Brunnshög, blir uppställningsplats och verkstad för fordonen. Förutom underhållspersonal får även trafikledning och förare utrymmen i depån. Byggnaden förses med sedumtak och solfångare och certifieras i miljöklass guld/silver. 

Lunds kommuns avtal med staten gör att spårarbetena ska vara klara 2018; det som återstår för våren 2019 är vissa kringarbeten.