Vägarbete på Järnvägsgatan i Helsingborg

2017-01-09

Tisdagen den 10 januari kl. 06.00 startar Öresundskraft ett vägarbete på Järnvägsgatan i Helsingborg. Trafikomläggningen pågår i 3-4 veckor.

Hållplatserna används precis som vanligt men vägarbetet har stor påverkan på framkomlighet och punktlighet. Därför är det viktigt att vara ute i god tid. 

Vägarbetet börjar i södergående körfält för att sedan fortsätta i norrgående körfält. Vid arbetet i södergående riktning är ett körfält avstängt. Vid arbetet i norrgående riktning kommer båda körfälten att vara avstängda och trafiken kör dubbelriktat i södergående körfält.

Sök din resa i appen eller via Sök Resa för aktuell trafikinformation.