Förändringar när du söker resa

2023-11-15

Nu gör vi justeringar i vårt resesök för att underlätta för dig när du ska resa med våra bussar och tåg.

Justeringen gör att du kan komma att få nya och andra alternativ än tidigare.

Resesöket har funnits i nuvarande utformning under ett år. Vi tackar för all feedback, frågor och kommentarer vi får. Det gör att vi kan anpassa våra tjänster efter era behov. Små justeringar görs hela tiden. 

Nu görs en större justering som kommer påverka hur mycket gång (alltså förflyttning mellan platser) vi kommer föreslå. Det gör att du kan komma att få nya och andra alternativ än tidigare.

Anpassa sökningen efter dina behov

  • Välj trafikslag, vill du bara åka stadsbuss, regionbuss eller tåg?
  • Välj om du vill få se förslag från närliggande hållplatser eller inte.
  • Välj vad du vill prioritera - snabbaste vägeneller få byten till exempel.
  • Anpassa sökningen efter hur fort du eller hur långt du vill förflytta dig. 

I appen kan du ändra dessa inställningar under "Filter" längst uppe till  höger när du söker din resa. Vid sökning på hemsidan kan du klicka på "anpassa sökning".