Det hållbara resandet ökar

2019-07-12

Sedan årsskiftet är all kollektivtrafik i Skåne 100 procent fossilfritt. I december 2018 blev samtliga bussar fossilbränslefria och drivs nu enbart av förnybart bränsle. Tack vare detta bidrar alla som reser med Skånetrafiken till att uppnå Sveriges nationella klimatmål, att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent senast år 2030.

- Vi ser att skåningens syn på att resa kollektivt ändrar sig. Det blir viktigare och viktigare att välja att åka kollektivt för att det är klimatsmart. Det är väl använd tid och något man gärna berättar om – och i sin tur rekommenderar andra. Det är sannolikt en av förklaringarna till att vi ser ett ökat resande när det gäller både tåg, regionbuss och stadsbuss på många ställen, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Läs mer i pressmeddelandet här