Toppsiffra för resandet

2020-07-10

I dag överlämnar Skånetrafiken 2019 års verksamhetsberättelse till Kollektivtrafiknämnden. I den framkommer bland annat att antalet resor med den skånska kollektivtrafiken under 2019 ökade till 170 miljoner. Det är mer än någonsin förut.

- Förra året var ett bra år för den skånska kollektivtrafiken. Resandet, punktligheten och Skånetrafikens egen marknadsandel ökade. Samtidigt hade Skånetrafiken ett positivt resultat på 110 miljoner kronor, till följd av lägre kostnader. Med andra ord pekar de flesta siffror åt rätt håll, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Störst resandeökning hade tågtrafiken som ökade med hela 6,8 procent, vilket är en bra bit över Skånetrafikens mål. Även på Skånes bussar ökade antalet resande. Skånetrafikens gröna stadsbussar ökade antalet resande med 0,7 procent, medan antalet resande med gula regionbussar ökade med 0,8 procent jämfört med 2018.

- Bussresandet har inte ökat i den takt vi velat. Samtidigt är det glädjande att resandet med stadsbuss i Malmö fortsätter att öka – förra året med 4,6 procent. Hela 27 procent av våra samtliga resor sker med just stadsbuss i Malmö, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Skånetrafikens marknadsandel för 2019 var 32 procent. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med 2018.