1 februari 2019 fick vi ansvaret för färdtjänsten i Svedala

2018-11-19

Den 1 februari 2019 lämnar Svedala kommun över ansvaret för färdtjänsten och riksfärdtjänsten till oss på Skånetrafiken.

Idag har redan 23 av Skånes 33 kommuner valt att lämna över ansvaret och nu blir Svedala den 24:e kommunen att ansluta. Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och Svedala kommun har gjort bedömningen att färdtjänstresenärerna på detta sätt får en ännu bättre service.

Svedala kommun och Skånetrafiken arbetar nu tillsammans för att övergången ska bli så smidig som möjligt för våra resenärer. Från den 1 februari ansöker Svedalaborna om tillstånd, bokar resor och reser med färdtjänst som drivs av Skånetrafiken.  De färdtjänsttillstånd som beviljats av Svedala kommun fortsätter att gälla enligt beslut. Nytt är att resenärerna enkelt kan resa inom hela Skåne samt till och från alla kommuner som angränsar till Skåne. De kan även boka sin resa dygnet runt hos Skånetrafikens beställningsmottagning.

Om du har ett färdtjänsttillstånd som går ut före den 1 februari 2019 vänder du dig till Svedala kommun. Därefter är det vi på Skånetrafiken som sköter tillstånden. Du som har ett giltigt Jojo Serviceresor-kort, fortsätter att resa med det som vanligt. Kortet ger dig möjlighet att resa helt kostnadsfritt med Skånetrafikens bussar och tåg i hela Skåne. Läs gärna mer om hur det fungerar att resa färdtjänst med Skånetrafiken här.  Om du är färdtjänstresenär eller anhörig och undrar över något är du välkommen att kontakta Svedala kommuns kundservice på 040-626 80 00 då det är kommunen som ansvarar för handläggningen fram till den 1 februari 2019. Därefter ringer du oss på Skånetrafiken, på 0771-77 44 33.