Lund–Helsingborg 1+8 juli

2018-06-01

Trafikverket utför underhållsarbete i Kävlinge. Söndagarna 1 juli och 8 juli, mellan kl 22..05 till kl 05.05, kör Pågatågen mellan Lund–Landskrona–Helsingborg på annan bana och stannar inte i Gunnesbo, Kävlinge, Dösjebro, Häljarp, Landskrona, Glumslöv och Rydebäck. Bussar ersätter via mellanstationerna.

Pågatåg som startar i, eller har Kävlinge som slutstation är inställda mellan Kävlinge och  Lund.  Bussar ersätter.

Öresundstågen mellan Malmö och Helsingborg är inställda mellan Lund och Landskrona. Bussar ersätter mellan Lund och Helsingborg. Buss som ersätter Öresundståg (tågnummer 1110), som normalt avgår Lund kl 23.21, kör hela vägen till Halmstad.

Hållplatser för ersättningsbussar hittar du på stationskartorna.

Sök din resa