Unikt avtal för Öresundsresenärer till Köpenhamn

2018-08-24

24 augusti signerar den danska transportministern och Region Skåne ett nytt samarbetsavtal där Skånetrafiken får ett samlat ansvar för Öresundstågen mellan Malmö och Köpenhamn. Det nya avtalet ger Öresundsresenärerna en mer tillförlitlig tågtrafik med bättre kapacitet.

Idag är det flera olika parter på både svensk och dansk sida som i en samarbetsform sköter tågtrafiken över Öresund. Skånetrafiken har avtal med Transdev som operatör av den svenska trafiken och danska Transportministeriet har avtal med DSB för motsvarande på dansk sida. Fordonsunderhållet utförs av DSB i ett särskilt underhållsavtal. Trafiken leds av två operatörers trafikkontor. Många aktörer har gett stora utmaningar i att prioritera brotrafiken som en helhet.


Men nu är det alltså klart att Skånetrafiken ska driva trafiken i en sammanhållen verksamhet. I ett system med en operatör ökar kvalitén och pålitligheten på trafiken. För Öresundsresenärerna på båda sidor sundet blir det också enklare att ha kontakt med en aktör, det vill säga Skånetrafiken. Förändringarna kommer i huvudsak att genomföras i två faser med full effekt från januari 2023.

Förbättringar för resenärerna

  • I fas ett som startar i december 2020, ökar turtätheten med ett tåg i timmen i lågtrafik.
  • I fas två, som startar tidigast december 2022 får Öresundstågen en ansvarig part istället för tre inklusive underhållsdelen. Då blir det enklare för alla Öresundsresenärer när Skånetrafiken har helhetsansvar för resan.
  • Avtalet innebär att man avskiljer Kystbanen (sträckan Köpenhamn-Helsingör). Därmed sprider inte trafikstörningar på danska sidan till den svenska. Det är ett problem idag. Det öppnar för ökad punktlighet på båda sidor sundet.
  • Det blir tydligare för resenären att man bara behöver vända sig till en aktör - Skånetrafiken.
  • Uppföljning av avtalets efterlevnad blir tydligare.
  • I samband med det nya trafikavtalet görs även en upphandling av ny trafikoperatör av hela Öresundstågstrafiken. Avtalet kommer att träda ikraft samtidigt som Hässleholmsdepån tas i drift i december 2020. Det nya avtalet omfattar både trafik och underhåll vilket är en kvalitetssäkring jämfört med idag då detta är två separata avtal.
  • Samtidigt pågår upprustningen av de 111 Öresundstågen med cirka 20 tåg per år fram till och med 2022.