Tågtrafiken anpassas - bussar ersätter

2020-07-10

Den 1 maj anpassar Skånetrafiken tågtrafiken till färre resande och för att skapa en bättre uthållighet i trafiksystemet. Detta på grund av pågående coronapandemi. 

Anpassningen innebär att Pågatågen på flera sträckor bara kör fram till klockan 22.00 på vardagar och helger. Resultatet blir färre tåg på kvällar och nätter samt inga avgångar med PågatågenExpress. Pågatågen Kristianstad-Bromölla-Karlshamn försvinner. Stoppet i Fjälkinge som gjordes för att kompensera de borttagna tågen tas också bort 11 maj. Detta eftersom punktligheten i hela systemet påverkades negativt och ytterst få resande till- och- från stationen. För dig som ska resa till eller från Fjälkinge hänvisar vi till buss nummer 558 på vardagar. På helgerna kommer det att finnas bussar som går varannan timme mellan kl 08.00 och 20.00.

På övriga linjer kan man resa med Öresundståg eller buss.

Även på helgerna blir det anpassningar i tågtrafiken. I stort betyder det att vi kör lördagar som söndagar. Det innebär färre avgångar på morgnar. Det bästa sättet att se hur tågen går är i appen eller att söka sin resa här på hemsidan.

Extra Öresundståg i rusningstid

Samtidigt som vissa avgångar tas bort sätter vi från och med den 11 maj in extra Öresundståg i rusningstid för att minska risken för trängsel. Öresundstågen ersätter de på grund av banarbeten inställda Pågatågen mellan Helsingborg och Malmö. Dessutom förlängs tågen på de avgångar där det är möjligt.

Efter ett danskt myndighetsbeslut körs sedan tidigare bara två tåg i timmen över Öresundsbron i rusningstid. Tågresandet över bron har minskat med upp emot 90 procent. 

Bussar ersätter tåg på vissa sträckor

På de kvällar och de sträckor som drabbats hårdast av minskad pågatågstrafik sätter vi in extra bussar. Detta gäller på sträckorna Helsingborg-Lund, Hässleholm-Lund samt Helsingborg-Hässleholm.  Bussarna går från ordinarie busshållplatser för ersättningstrafik. Allting är sökbart i vår app och här på hemsidan.
I övrigt kör tågen som vanligt i Skåne.

Nya tidtabeller för bussar istället för tåg

Hässleholm-Helsingborg
Helsingborg-Hässleholm

Hässleholm-Lund
Lund-Hässleholm

Helsingborg-Eslöv-Lund
Lund-Eslöv-Helsingborg

Sök din resa för uppdaterad information

Sök din resa här på skanetrafiken.se eller i appen för att få uppdaterad information om din resa.
Här hittar du all information om hur vi jobbar kring coronapandemin.