Så här ska Lunds spårvagn se ut

2018-06-21

Nu har Skånetrafiken och det spanska företaget CAF signerat avtalet för de sju vagnar som ska trafikera Spårväg Lund C - ESS.  Avtalet är ett helhetsåtagande om leverans av spårvagnar och underhåll under tio år. Spårvagnarna kommer att ha modern funktion och design med stort fokus på tillgänglighet.

 

Därför har hela spårvagnen ett så kallat låggolv utan nivåskillnader inne i vagnen. Det kommer att finnas gott om plats för barnvagnar och rullatorer. Fyra platser är avsatta för rullstolar i färdriktningen. Det kommer att vara på- och avstigning i alla dörrar och WiFi finns både i spårvagnarna och på hållplatserna.

Leverantören CAF har tidigare och pågående leveranser till Sverige och känner väl till krav gällande exempelvis klimat, arbetsmiljö, fordonsgodkännande och dokumentation. Spårvagnen är baserad på CAFs standardplattform Urbos 100. 

Design och funktion

 • Spårväg Lund C – ESS får sju spårvagnar med en längd på cirka 33 meter.
 • En spårvagn har sex dörrar på varje sida, varav fyra dubbeldörrar och två enkeldörrar.
 • Sammanlagt har spårvagnen plats för cirka 200 resenärer, varav 40 sittande.
 • En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra vanliga stadsbussar.
 • Låggolv i hela spårvagnen som gör det lätt att förflytta sig inne i spårvagnen.
 • Spårvagnen har låg instegshöjd och stannar nära plattformen vilket gör det lätt att ta sig ombord och stiga av.
 • På- och avstigning i alla dörrar.
 • Fyra rullstolsplatser i färdriktningen per fordon.
 • Det kommer att finnas USB-uttag.
 • Spårvagnarnas goda tillgänglighet är en stor fördel för alla som reser till och från bland annat Universitetssjukhuset.
 • Spårvagnarna drivs av grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi.
 • Spårvagnarna kommer att ha den bästa konstruktionen på marknaden för att minimera elektromagnetiska fält sett till rimlig kostnad och hänsyn tagen till säkerheten.
 • Yttre design och formspråk kommer att vara i enlighet med Skånetrafikens varumärke och design guidelines.

 

Spårvagnstrafiken

 • Linjen är 5,5 km lång med 9 hållplatser.
 • Att åka från Lund C till ESS med spårvagnarna tar 14,5 minuter, medelhastighet 21,5 km/h.
 • Spårvagnarna kommer att trafikera alla dagar mellan kl 05–24, fredag och lördag natt fram till kl 02.
 • I högtrafik (vardagar mellan kl 06–09 och 14–18) planeras en avgång var 7-8:e minut
 • Övrig tid körs en tur minst var 20:e minut.

 

Vad är Spårväg Lund C-ESS?

Spårväg Lund C - ESS möjliggör en omfattande stadsutveckling i området mellan Lunds centralstation och den framtida stadsdelen Brunnshög. Linjen är 5,5 km lång, med 9 hållplatser, där Lund C och Skånes Universitetssjukhus är några av Skånes största kollektivtrafiknoder. Spårvagnstrafiken i Lund planeras att driftsättas sommaren 2020.

Läs mer om Spårväg Lund C - ESS på projektsidan.