Tankar och önskemål om ny trafik

Här kan du lämna tankar och önskemål om ny trafik. Det kan vara önskemål om avgångstider, nya hållplatser eller nya linjer. Dina synpunkter registreras och används som en del av underlaget när vi till exempel ska byta tidtabell eller utveckla trafiken.

Formuläret innehåller information som behöver korrigeras

Du behöver fylla i beskrivning
Välj fil Ingen fil vald