Så här fungerar om du rest mellan Sverige och Danmark

Sedan 11 december 2022 ansvarar Skånetrafiken för hela Öresundstågstrafiken mellan Sverige och Danmark. Skånetrafikens trafikansvar sträcker sig t.o.m. Österport station.

För resor mellan Skåne och CPH Airport Kastrup via bron har du rätt till ersättning via Skånetrafiken för förseningar som uppgår till 20 minuter eller mer.

För resor förbi CPH Airport Kastrup omfattas du av EU-förordningen. Du har rätt till ersättning för förseningar som uppgår till 60 minuter eller mer.

Du ansöker om försening här

Anslutning i Danmark

Om du missar anslutningar mellan Öresundstågen och buss på dansk sida gäller inte Skånetrafikens förseningsersättning.

Men om du vid resor förbi CPH Airport Kastrup och missar anslutning mellan Öresundståg och annat tågbolag i Danmark och blir minst 60 minuter försenad omfattas du av EU-förordningen och kan då ansöka om ersättning via oss på Skånetrafiken. 

 

Prisavdrag - hur mycket ersättning kan jag få?

Prisavdrag utgår från din kostnad för resan (biljettens pris) och hur mycket du blev försenad. För resor till och från CPH Airport Kastrup via bron gäller följande:

 • En försening på 20–39 minuter ger 50 procent av resans pris i ersättning.
 • En försening på 40–59 minuter ger 75 procent av resans pris i ersättning.
 • En försening på 60 minuter eller mer ger 100 procent av resans pris i ersättning.

Ovan gäller om du väljer kontant ersättning. Om du i stället väljer ersättning i form av värdekod så får du alltid 30 procents extra ersättning.

Om du reser med 30-dagarsbiljetten motsvarar resans pris biljettens värde delat med 44 enkelresor.
Villkor för ersättning vid försening (pdf)

För resor i Danmark (förbi CPH Airport Kastrup) på andra sträckor än till CPH Airport Kastrup via bron, gäller Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer samt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 1 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport. Prisavdrag för resor som omfattas av EU-förordningen:

 • En försening på 60-119 minuter ger 25 procent av resans pris i ersättning.
 • En försening på 120 minuter eller mer ger 50 procent av resans pris i ersättning.

Ovan gäller om du väljer kontant ersättning. Om du i stället väljer ersättning i form av värdekod så får du alltid 30 procents extra ersättning.
Om du reser med 30-dagarsbiljetten motsvarar resans pris biljettens värde delat med 44 enkelresor.
EU-förordningen för tåg ger dig inte rätt till ersättning för taxiresor eller resor med egen bil.

Hela förordningen kan du läsa här. 

Hur kan jag få min ersättning?

 • Värdekod via sms eller mejl: 
  Värdekoden använder du för att köpa biljetter i Skånetrafikens app. 
  Du måste först lägga till värdekoden i "inställningar" i appen. Är du inloggad på "Mitt konto" görs detta automatiskt.
  Du kan även använda värdekoden för att betala på våra kundcenter och senare hos utvalda ombud i Skåne. Bor du utanför Skåne är det bäst att välja ersättning via värdebevis. 
 • Kontant ersättning: Väljer du kontant ersättning behöver du ansluta dig till Swedbanks kontoregister för att få pengarna till ditt konto. Annars får du en avi till den adress du uppger i ansökan.

Ersättning om du väljer att resa på annat sätt

För resor till och från CPH Airport Kastrup från Sverige via bron gäller följande

 • Taxi: Du kan få ersättning med upp till 1210 kronor per person för resa med taxi om du riskerar att bli 20 minuter eller mer försenad. Du behöver skicka in taxameterkvitto i original (eller om man reser med app, lämpligt kvitto).
 • Resa med bil: Om du fått resa med egen bil eller motorcykel istället för med oss kan du få ersättning med 18,50 kronor per mil (enligt Skatteverkets norm). Du kan också få ersättning för parkeringskostnader mot kvitto. Maxbeloppet för ersättning med egen bil inklusive parkeringskostnader 1210 kronor. Vi ger milersättning över bron om betald broavgift kan styrkas mot kvitto i original (eller om man reser med brobizz, lämpligt kvitto).
 • Alternativ transport: Om du behövt resa med annat trafikbolag eller fått betala för att kunna resa annan resväg, och har kvitto, får du ersättning för detta. Maxbelopp 1210 kronor/per person. 

Andra ersättningar

Om din resa blir 60 minuter försenad eller mer har du rätt till rimlig ersättning för vissa kostnader för mat och dryck. Spara kvitto och bifoga till ditt ersättningskrav.

Vi ersätter inte det här

Skånetrafiken ersätter inga följdkostnader som kan uppstå vid en försening. Detta innebär att du inte kan få ersättning från Skånetrafiken för missade teaterbesök, tandläkartider, förlorad arbetsinkomst och så vidare. Vi ersätter inte heller nya flygbiljetter i de fall du missar en anslutning på Copenhagen Airport.

Om du reser med en Resplusbiljett reklamerar du din resa här 

Ansök om ersättning vid försening