Ersättning vid försening - så funkar det

Här kan du läsa om vad som gäller för dig om du har blivit försenad.

Ersättning vid försening - så funkar det

 • Om du har rest i Skåne

  Om du blir 20 minuter eller mer försenad vid resa med Skånetrafikens tåg och bussar kan du få ersättning. Här kan du läsa mer om hur mycket vi ersätter dig med, på vilket sätt du kan få din ersättning och hur du gör om du valt att resa på annat sätt än med oss.

  Prisavdrag - hur mycket ersättning får jag?

  Prisavdraget utgår från din kostnad för resan (biljettens pris) och hur mycket du blev försenad.

  • En försening på 20–39 minuter ger 50 procent av resans pris i ersättning.
  • En försening på 40–59 minuter ger 75 procent av resans pris i ersättning.
  • En försening på 60 minuter eller mer ger 100 procent av resans pris i ersättning.

  Ovan gäller om du väljer kontant ersättning. Om du i stället väljer ersättning i form av värdekod eller värdebevis så får du 30 procent extra i ersättning.

  Om du reser med en trettiodagarsbiljett motsvarar resans pris biljettens värde delat med 44 enkelresor. För sommarbiljetten räknas resans pris ut genom att dela priset för biljetten med 88 enkelresor eftersom denna biljett gäller i 2 månader. Vad det gäller 7-dagarsbiljetten motsvarar resans pris biljettens värde delat med 10 enkelresor.

  Hur kan jag få min ersättning?

  • Värdekod via sms eller mejl: 
   Värdekoden använder du för att köpa biljetter i Skånetrafikens app.
   Du måste först lägga till värdekoden i "inställningar" i appen. Är du inloggad på "Mitt konto" görs detta automatiskt.
   Du kan även använda värdekoden för att betala på våra kundcenter och senare hos utvalda ombud i Skåne. Bor du utanför Skåne är det bäst att välja ersättning via värdebevis. 
  • Värdebevis: Skickas hem till dig och kan lösas in på Skånetrafikens Kundcenter. Bor du utanför Skåne kan du välja ersättning via värdebevis som du får hemskickat. Tänk dock på att du inte kan använda värdebeviset i appen.
  • Kontant ersättning: Väljer du kontant ersättning behöver du ansluta dig till Swedbanks kontoregister för att få pengarna till ditt konto. Annars får du en avi till den adress du uppger i ansökan.

  Ersättning om du väljer att resa på annat sätt

  • Taxi: Du kan få ersättning med upp till 1200 kronor per person för resa med taxi om du blir försenad med 20 minuter eller mer. Du behöver skicka in taxameterkvitto i original (eller om man reser med app, lämpligt kvitto)
  • Resa med bil: Om du fått resa med egen bil eller motorcykel istället för med oss kan du få ersättning med 18,50 kronor per mil (enligt Skatteverkets norm). Du kan också få ersättning för parkeringskostnader mot kvitto. Maxbeloppet för ersättning med egen bil inklusive parkeringskostnader 1200 kronor.
  • Alternativ transport: Om du behövt resa med annat trafikbolag eller fått betala för att kunna resa annan resväg, och har kvitto, får du ersättning för detta. Maxbelopp 1200 kronor/per person.
  • Andra ersättningar: Om din resa blir 60 minuter försenad eller mer har du rätt till rimlig ersättning för vissa kostnader för mat och dryck. Spara kvitto och bifoga till ditt ersättningskrav.

  Andra ersättningar

  Om din resa blir 60 minuter eller mer försenad har du rätt till rimlig ersättning för vissa kostnader för mat och dryck. Spara kvitto och bifoga till ditt ersättningskrav.

  Vi ersätter inte det här

  Skånetrafiken ersätter inga följdkostnader som kan uppstå vid en försening. Detta innebär att du inte kan få ersättning från Skånetrafiken för missade teaterbesök, tandläkartider, förlorad arbetsinkomst och så vidare. Vi ersätter inte heller nya flygbiljetter i de fall du missar en anslutning på Copenhagen Airport.

  Övrigt

  Reser du på någon form av kort/biljett köpt av DSB ska du alltid reklamera till DSB.

  Om du reser med en Resplusbiljett reklamerar du din resa här

   Läs mer om alla villkor 

  Ansök om ersättning vid försening

 • Om du har rest till eller från Danmark

  Tillsammans med DSB ansvarar Skånetrafiken för Öresundstågstrafiken mellan Sverige och Danmark. Trafikansvaret är delat vid gränsen och det här innebär följande.

  Vem ska ha mitt ersättningskrav?

  • Reste du med Öresundståget till och från Danmark med 30-dagarsbiljett, enkelbiljett eller 24-timmarsbiljett som du köpt av Skånetrafiken? Då ansöker du via Ersättning vid försening.
  • För resor mellan Skåne och CPH Airport Kastrup via bron har du rätt till ersättning för förseningar som uppgår till 20 minuter eller mer. 
  • För resor förbi CPH Airport Kastrup på andra sträckor än ovan omfattas du av EU-förordningen.
  • Vid förseningar till slutdestination som är 60 minuter eller mer har du rätt till ersättning.
  • Reste du med någon form av kort/biljett köpt av DSB? Då ansöker du om ersättning hos DSB via dsb.dk.

  Om du missar anslutningar mellan Öresundstågen och buss på dansk sida gäller inte Skånetrafikens förseningsersättning. Du kan dock få ersättning enligt villkoren för förseningen på Öresundstågssträckan.

  Om du missar anslutningar mellan Öresundstågen och annat tågbolag i Danmark för resor förbi CPH Airport Kastrup omfattas du av EU-förordningen. Vid förseningar till slutdestination som är 60 minuter eller mer har du rätt till ersättning.

  Prisavdrag - hur mycket ersättning kan jag få?

  Prisavdrag utgår från din kostnad för resan (biljettens pris) och hur mycket du blev försenad. För resor till och från CPH Airport Kastrup via bron gäller följande:

  • En försening på 20–39 minuter ger 50 procent av resans pris i ersättning.
  • En försening på 40–59 minuter ger 75 procent av resans pris i ersättning.
  • En försening på 60 minuter eller mer ger 100 procent av resans pris i ersättning.

  Ovan gäller om du väljer kontant ersättning. Om du i stället väljer ersättning i form av värdekod eller värdebevis så får du alltid 30 procents extra ersättning.

  Om du reser med 30-dagarsbiljetten motsvarar resans pris biljettens värde delat med 44 enkelresor.
  Villkor för ersättning vid försening (pdf)

  För resor i Danmark (förbi CPH Airport Kastrup) på andra sträckor än till CPH Airport Kastrup via bron, gäller Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer samt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 1 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport.

  Hur kan jag få min ersättning?

  • Värdekod via sms eller mejl: 
   Värdekoden använder du för att köpa biljetter i Skånetrafikens app. 
   Du måste först lägga till värdekoden i "inställningar" i appen. Är du inloggad på "Mitt konto" görs detta automatiskt.
   Du kan även använda värdekoden för att betala på våra kundcenter och senare hos utvalda ombud i Skåne. Bor du utanför Skåne är det bäst att välja ersättning via värdebevis. 
  • Värdebevis: Skickas hem till dig och kan lösas in på Skånetrafikens Kundcenter. Bor du utanför Skåne kan du välja ersättning via värdebevis som du får hemskickat. Tänk dock på att du inte kan använda värdebeviset i appen.
  • Kontant ersättning: Väljer du kontant ersättning behöver du ansluta dig till Swedbanks kontoregister för att få pengarna till ditt konto. Annars får du en avi till den adress du uppger i ansökan.

  Ersättning om du väljer att resa på annat sätt

  För resor till och från CPH Airport Kastrup från Sverige via bron gäller följande

  • Taxi: Du kan få ersättning med upp till 1200 kronor per person för resa med taxi om du riskerar att bli 20 minuter eller mer försenad. Du behöver skicka in taxameterkvitto i original (eller om man reser med app, lämpligt kvitto).
  • Resa med bil: Om du fått resa med egen bil eller motorcykel istället för med oss kan du få ersättning med 18,50 kronor per mil (enligt Skatteverkets norm). Du kan också få ersättning för parkeringskostnader mot kvitto. Maxbeloppet för ersättning med egen bil inklusive parkeringskostnader 1200 kronor. Vi ger milersättning över bron om betald broavgift kan styrkas mot kvitto i original (eller om man reser med brobizz, lämpligt kvitto).
  • Alternativ transport: Om du behövt resa med annat trafikbolag eller fått betala för att kunna resa annan resväg, och har kvitto, får du ersättning för detta. Maxbelopp 1200 kronor/per person. 

  Andra ersättningar

  Om din resa blir 60 minuter försenad eller mer har du rätt till rimlig ersättning för vissa kostnader för mat och dryck. Spara kvitto och bifoga till ditt ersättningskrav.

  Vi ersätter inte det här

  Skånetrafiken ersätter inga följdkostnader som kan uppstå vid en försening. Detta innebär att du inte kan få ersättning från Skånetrafiken för missade teaterbesök, tandläkartider, förlorad arbetsinkomst och så vidare. Vi ersätter inte heller nya flygbiljetter i de fall du missar en anslutning på Copenhagen Airport.

  Om du reser med en Resplusbiljett reklamerar du din resa här 

  Ansök om ersättning vid försening 

 • Om du har rest till eller från ett annat län

  Om du blir försenad med 20 minuter eller mer kan du få ersättning. Hur du ansöker om ersättning ser du här.

  Vem ska ha mitt ersättningskrav?

  • Reste du med enkelbiljett eller 24-timmarsbiljett köpt i app eller på pappersbiljett och startade din resa från ett annat län än Skåne? Då skickar du din ansökan om ersättning till det trafikföretag eller län där resan startade.
  • Reste du med 30-dagarsbiljett köpt i app eller på reskort? Ansökan om ersättning skickar du till det trafikföretag/län som du köpt din 30-dagarsbiljett av.

  Ansök om ersättning hos Skånetrafiken 

  Länk till alla andra trafikbolag:

  Om du reser med en Resplusbiljett reklamerar du din resa här.

  Om du ska reklamera hos Skånetrafiken

  Då gäller informationen nedan kring hur du kan få din ersättning. 

  Prisavdrag - hur mycket ersättning kan jag få?

  Prisavdraget utgår från din kostnad för resan (biljettens pris) och hur mycket du blev försenad.

  • En försening på 20–39 minuter ger 50 procent av resans pris i ersättning.
  • En försening på 40–59 minuter ger 75 procent av resans pris i ersättning.
  • En försening på 60 minuter eller mer ger 100 procent av resans pris i ersättning.

  Ovan gäller om du väljer kontant ersättning. Om du i stället väljer ersättning i form av värdekod eller värdebevis så får du 30 procent extra i ersättning.

  Om du reser med en 30-dagarsbiljett motsvarar resans pris biljettens värde delat med 44 enkelresor. För sommarbiljetten räknas resans pris ut genom att dela priset för biljetten med 88 enkelresor eftersom denna biljett gäller i 2 månader.

  Hur kan jag få min ersättning?

  • Värdekod via sms eller mejl: 
   Värdekoden använder du för att köpa biljetter i Skånetrafikens app. 
   Du måste först lägga till värdekoden i "inställningar" i appen. Är du inloggad på "Mitt konto" görs detta automatiskt.
   Du kan även använda värdekoden för att betala på våra kundcenter och senare hos utvalda ombud i Skåne. Bor du utanför Skåne är det bäst att välja ersättning via värdebevis. 
  • Värdebevis: Skickas hem till dig och kan lösas in på Skånetrafikens Kundcenter. Bor du utanför Skåne kan du välja ersättning via värdebevis som du får hemskickat. Tänk dock på att du inte kan använda värdebeviset i appen.
  • Kontant ersättning: Väljer du kontant ersättning behöver du ansluta dig till Swedbanks kontoregister för att få pengarna till ditt konto. Annars får du en avi till den adress du uppger i ansökan.

  Ersättning om du väljer att resa på annat sätt

  • Taxi: Du kan få ersättning med upp till 1200 kronor per person för resa med taxi om du riskerar att bli 20 minuter eller mer försenad. Du behöver skicka in taxameterkvitto i original (eller om man reser med app, lämpligt kvitto).
  • Resa med bil: Om du fått resa med egen bil eller motorcykel istället för med oss kan du få ersättning med 18,50 kronor per mil (enligt Skatteverkets norm). Du kan också få ersättning för parkeringskostnader mot kvitto. Maxbeloppet för ersättning med egen bil inklusive parkeringskostnader 1200 kronor. Vi ger milersättning över bron om betald broavgift kan styrkas mot kvitto i original (eller om man reser med brobizz, lämpligt kvitto).
  • Alternativ transport: Om du behövt resa med annat trafikbolag eller fått betala för att kunna resa annan resväg, och har kvitto, får du ersättning för detta. Maxbelopp 1200 kronor/per person. 

  Andra ersättningar

  Om din resa blir 60 minuter eller mer försenad har du rätt till rimlig ersättning för vissa kostnader för mat och dryck. Spara kvitto och bifoga till ditt ersättningskrav.

  Vi ersätter inte det här

  Skånetrafiken ersätter inga följdkostnader som kan uppstå vid en försening. Detta innebär att du inte kan få ersättning från Skånetrafiken för missade teaterbesök, tandläkartider, förlorad arbetsinkomst och så vidare. Vi ersätter inte heller nya flygbiljetter i de fall du missar en anslutning på Copenhagen Airport.

  Om du reser med en Resplusbiljett reklamerar du din resa här 

 • Om din ersättning

  Här kan du läsa mer om vilka olika typer av ersättning det finns och annat som är bra att veta om du har blivit försenad.

  Alla ärenden hanteras i den ordning som de kommer till oss. Har du skickat in ditt ärende kommer det att behandlas så snart det går inom 30-dagar.

   

  Ansök om ersättning vid försening

  Enklast ansöker du om ersättning vid försening via vår tjänst här på hemsidan. Då får du i många fall din ersättning inom ett dygn. 

  Om du vill kan du skicka in din ansökan till oss, eller kontakta vår kundtjänst eller ett kundcenter för att få hjälp med att fylla i formuläret.

  Skicka in din ansökan till:
  Skånetrafiken
  Förseningsersättning
  Dockplats 26
  205 25 Malmö

  Ansök inom 2 månader

  Din ansökan ska ha kommit fram till oss inom två månader från den dag du blev försenad. I de fall det finns särskilda skäl (till exempel sjukdom eller vistelse utomlands) kan vi godkänna reklamationer som kommer in senare än 2 månader efter din resa. Kontakta oss om du är osäker.

  Ersättning

  Väljer du att få ersättningen som värdekod eller värdebevis får du 30 procent högre ersättning. Detta är förmånligare än kontant ersättning. Tänk på att detta inte gäller om du begär ersättning för resa med taxi eller egen bil.

  • Värdekod via sms eller e-post:
   Koden använder du för att köpa biljetter i Skånetrafikens app. Du måste först lägga till värdekoden i "inställningar" i appen. 
  • Du kan också använda värdekoden på våra kundcenter och hos utvalda ombud. Kom ihåg att värdekoder bara kan lösas in hos ombud i Skåne. Bor du utanför Skåne är det bäst att välja ersättning via värdebevis. Läs mer om våra ombud här
  • Värdebevis: Skickas hem till dig och kan lösas in på Skånetrafikens Kundcenter. Bor du utanför Skåne är det bäst att välja ersättning via värdebevis som du får hemskickat.
  • Kontant ersättning: Väljer du kontant ersättning behöver du ansluta dig till Swedbanks kontoregister för att snabbt få pengarna till ditt konto. Annars får du en avi till din folkbokföringsadress. Det här alternativet passar dig som reser med våra appar och vill använda ersättningen till att köpa biljetter där. 

  Har du begärt kontant ersättning?

  Skånetrafiken och region Skåne använder Swedbanks utbetalningstjänst. Vill du få pengarna insatta på ditt bankkonto behöver du först anmäla dig till Swedbanks kontoregister, även om du har en annan bank.

  Om du inte har anmält ett konto kommer utbetalning att ske via en utbetalningavi som skickas till din folkbokföringsadress.

  Anmäl ditt konto på Swedbanks hemsida