Ersättning vid försening

Här kan du ansöka om ersättning om din resa blivit försenad.

  • Alla ärenden hanteras i den ordning som de kommer till oss. Har du skickat in ditt ärende kommer det att behandlas så snart det går. Vi strävar efter att hantera alla reklamationer inom 30 dagar.
  • Reste du med Jojokort med reskassa, biljett köpt i appen eller pappersbiljett och startade din resa från ett annat län än Skåne? Ansökan om ersättning skickar du till det trafikföretag/län där resan startade. Reste du med Jojo Period? Ansökan om ersättning skickar du till det trafikföretag/län som du köpt ditt kort av. 
  • Reste du till eller från Danmark med Jojokort med reskassa, biljett köpt i appen eller pappersbiljett? Blev du försenad på den danska sidan? Skicka din ansökan om ersättning till det danska trafikföretaget DSB. Om du blev försenad på svenska sidan ska du ansöka om ersättning av Skånetrafiken. 
  • Reste du med Jojo Period som du köpt hos Skånetrafiken? Då ska du ansöka om ersättning hos Skånetrafiken, oavsett var förseningen uppstod. Om du köpt ditt periodkort av DSB så ansöker du om ersättning hos danska trafikföretaget DSB:

Hemsida för danska trafikföretaget DSB

Här kan du läsa mer om hur ersättning vid försening fungerar och hur du ansöker på annat sätt. 

Ansök här