Ersättning vid försening

Här kan du ansöka om ersättning om din resa blivit försenad.

  • Alla ärenden hanteras i den ordning som de kommer till oss. Har du skickat in ditt ärende kommer det att behandlas så snart det går. Vi strävar efter att hantera alla reklamationer inom 30 dagar.
  • Reste du med Jojokort med reskassa, biljett köpt i appen eller pappersbiljett och startade din resa från ett annat län än Skåne? Ansökan om ersättning skickar du till det trafikföretag/län där resan startade. Reste du med Jojo Period? Ansökan om ersättning skickar du till det trafikföretag/län som du köpt ditt kort av. 
  • Reste du till eller från Danmark med Jojo-kort med reskassa, biljett köpt i appen eller pappersbiljett? Blev du försenad på den danska sidan? Skicka din ansökan om ersättning till det danska trafikföretaget DSB eller annan dansk trafikansvarig som Movia (bussar i Köpenhamn) eller Metron (Köpenhamns tunnelbana).
  • Om du blev försenad på svenska sidan ansöker du via Ersättning vid försening. 
  • Reste du med Jojo Period som du köpt hos Skånetrafiken och vill reklamera en resa i Skåne? Då ansöker du alltid via Ersättning vid försening, oavsett var förseningen uppstod.
  • Om du köpt ditt periodkort av DSB och vill reklamera en resa i Danmark eller mellan Sverige och Danmark ansöker du alltid där.
  • Om du reser med Jojo period som du köpt hos Skånetrafiken eller periodkort köpt av DSB och vill reklamera en lokal resa inom Sverige eller Danmark vänder du dig till respektive trafikansvarig.

Hemsida för danska trafikföretaget DSB

Här kan du läsa mer om hur ersättning vid försening fungerar och hur du ansöker på annat sätt. 

Här kan du läsa mer om hur ersättningen förändras från och med 1 juli. 

Ansök här