Bestrida kontrollavgift

Om du vill bestrida kontrollavgift fyller du i alla uppgifter här. Under beskrivning: Skriv kortnumret för Jojo-kort (tio siffror) eller annat resekort. Har du använt appen - skriv alltid mobilnumret här. Vi fattar beslut först efter det att vi fått alla uppgifter skriftligt.

Formuläret innehåller information som behöver korrigeras

Fel kontrollnummer
Fyll i beskrivning
Välj fil
    Ingen fil vald
Fyll i E-postadress
*Bekräfta e-postadressen
Felaktigt skrivet mobilnummer. Minst 10 siffror. "+" och "-" är tillåtna.