Återlösen och återbetalning

Det här är vad som gäller för återköp, återbetalning och ångerrätt hos Skånetrafiken.

Återköp Jojo Period och 30-dagarsbiljetter

Samma regler gäller även Jojo Student, Jojo Fritid och Jojo Period Öresund.

Om du vill lämna tillbaka ett periodkort eller 30-dagarsbiljett gör du så här:

 • Innan perioden har börjat gälla kan du återlösa hela kortet eller biljetten.
 • Om perioden börjat gälla kan du få tillbaka en viss del. Det beror på hur länge kortet eller biljetten har varit giltigt.
 • Efter sju dagar kan du inte återlösa perioden.
 • Det här kan du enbart göra hos något av våra kundcenter.

Så här mycket får du tillbaka:

 • Innan kortet eller 30-dagarsbiljetten har börjat gälla: du får tillbaka hela summan.
 • Första giltighetsdagen: du får tillbaka 80 procent av vad kortet kostade.
 • Två dagar: 60 procent
 • Tre dagar: 50 procent
 • Fyra dagar: 40 procent.
 • Fem dagar: 30 procent
 • Sex dagar: 20 procent
 • Sju dagar: tio procent
 • Fler än sju dagar: inget tillbaka

Återbetalning periodkort eller 30-dagarsbiljett vid ändrad linje eller tidtabell:

Om vi har ändrat på din linje eller tidtabell så att din pendling inte fungerar längre efter att du köpte kortet eller 30-dagarsbiljetten så gäller andra regler.

Så här beräknas återbetalningen: Ett periodkort eller 30-dagarsbiljett gäller i 30 dagar. Priset för en dag blir då priset delat med 30 dagar. Du får tillbaka det belopp som motsvarar priset för de dagar som är kvar.

Återbetalning av biljetter köpta i appen Skånetrafiken

Vid återköp av biljetter i appen Skånetrafiken tillfaller återbetalningen den som har betalat biljetten. Biljetten krediteras via det betalsätt som betalaren har använt vid köpet.

Om du har ett sjukintyg

Om du har ett intyg om sjukskrivning som påverkar mer än halva perioden som ditt periodkort eller 30-dagarsbiljett är giltig kan du tillbaka en del av vad du har betalat.

Så här beräknas återbetalningen: Ett periodkort gäller i 30 dagar. Priset för en dag blir då priset delat med 30 dagar. Du får tillbaka det belopp som motsvarar priset för de dagar som du har varit sjukskriven. 

Kontakta något av våra kundcenter eller skicka in ditt kort till:

Skånetrafikens Kundtjänst
Region Skåne
Dockplats 26
205 25 Malmö

Om du reser med Jojo Reskassa                         

Innestående värde återlöses inte.

Det är värde insatt för att köpa resor med ditt Jojo-kort och kan därför inte bytas mot andra av våra produkter.

Har du köpt kortet via E-tjänsterna på vår hemsida har du 14 dagars ångerrätt om förpackningen är obruten.

Har du ett årskort?

De första tio månaderna kan du få tillbaka en viss del. Hur mycket beror på hur länge kortet har varit giltigt.

Återköp under påbörjad månad nummer:

1 – återköpsvärde 90 % av årskortspriset

2 – återköpsvärde 80 % av årskortspriset

3 – återköpsvärde 70 % av årskortspriset

4 – återköpsvärde 60 % av årskortspriset

5 – återköpsvärde 50 % av årskortspriset

6 – återköpsvärde 40 % av årskortspriset

7 – återköpsvärde 30 % av årskortspriset

8 – återköpsvärde 20 % av årskortspriset

9 – återköpsvärde 10 % av årskortspriset

10 – återköpsvärde 0 % av årskortspriset

11 – återköpsvärde 0 % av årskortspriset

12 – återköpsvärde 0 % av årskortspriset

Har du köpt en 24/72 eller Öresund Runt-biljett?

Har du köpt biljetten på ett Jojo-kort återlöser vi den om biljetten inte är aktiverad.

Är biljetten aktiverad återlöser vi den inte.

Har du köpt biljetten via E-tjänsterna på vår hemsida har du 14 dagars ångerrätt om förpackningen är obruten.

Enkelbiljetter och tur och returbiljetter

Köpta enkelbiljetter eller tur och returbiljetter återlöses endast vid undantagsfall. Som till exempel stora trafikstörningar eller om du har fått fel biljett.

Sommarbiljett på kort eller i app

 • Innan perioden har börjat gälla kan du återlösa hela biljetten.
 • Det här kan du enbart göra hos något av våra kundcenter

Har du köpt biljetten via E-tjänsterna på vår hemsida har du 14 dagars ångerrätt om förpackningen är obruten.

Första klass och cykeltillägg

Tillägg för första klass eller cykel på en periodbiljett återlöses inte.

Tillägg för första klass eller cykel för enkelresor återlöses endast i undantagsfall.