Vi utvecklar framtidens resa med regionbuss

En mer attraktiv resa med regionbuss och en miljö anpassad efter kundens behov, idag och i framtiden. Det handlar projektet Konceptbuss 2.0 om.

Arbetsgruppen diskuterar idéer och koncept för framtidens regionbuss. Foto: Yannick Wolf, Above Agency AB

Projektet inleddes hösten 2017 och är ett samarbete mellan fordonsleverantören Scania, innovationsbyrån Above och Skånetrafiken.

− Det här är en utveckling av Konceptbussen 1.0 och de funktionella lösningar vi tog fram till stadsbussen. Nu ser vi över miljön på regionbussen för att höja reseupplevelsen och öka tryggheten även här, säger Skånetrafikens produktstrateg Anna Archer, som genom projektet vill påverka utbudet vid framtida fordonsinköp.

− De regionbussar som finns på marknaden idag har inte förändrats på årtionden. Vi vill föra in fokus på kundmötet och innovation. Därför har vi i det här projektet också tagit hjälp av specialkompetens hos både Scania och Above.

Skånetrafiken har som mål att få fler att upptäcka nyttan och möjligheterna med kollektivtrafiken. Då måste vi också utveckla resemiljön. Tillsammans kan vi skapa framtidens regionbussresa.

Intervjuer med resenärer

I ett första steg har Above på uppdrag av Skånetrafiken gjort förstudier där vi bland annat tittat på hur vi påverkas av omvärlden och den digitala utvecklingen. Aboves medarbetare har varit ute och rest och spontant satt sig intill resenärer och börjat ett samtal om resan. De har också studerat hur kunderna rör sig i bussen, och varför vissa platser är mer populära än andra. Olika behov och förutsättningar som de har tittat extra på är; att kunna arbeta ombord, ha lite privat utrymme, information under resan, incitament till att börja resa och trygghet. Utöver de spontana mötena har Above även bokat träffar med personer med olika funktionshinder, för att också fånga upp deras behov.

Workshops och kundtest

Above har efter förstudierna arrangerat workshops med medarbetare från Skånetrafiken och Scania. Då har man testat några idéer och diskuterat vad som är möjligt med tanke på både trafiksäkerhet, optimering av yta och behov av ett visst antal sittplatser. I nästa steg, den 29 mars 2018, har kunder fått känna och klämma på idéer som utvecklats till prototyper, presenterade i en buss inlånad av Scania. En av lösningarna handlar om en öppnare möblering för ökad trygghet, en annan om arbetsytor som ska kunna användas på ett flexibelt sätt och vara enkla att hålla rena.

Vad händer nu?

Efter vi samlat in vad kunderna tycker sker en vidareutveckling av prototyperna. Därefter tar Scania testbussen tillbaka till Södertälje för att bygga en första buss, där prototyperna och idéerna förverkligas. Dialogen fortsätter sedan kring testkörning och framtida tillverkning.Vår målsättning är att våra kunder ska kunna resa med dessa nya bussar 2021 (i samband med nya trafikavtal).

Läs mer:

Frågor?

Har du fler funderingar. Kontakta gärna vår kundservice.