Jojo FöretagFlex

Med resekortet Jojo FöretagFlex köper du biljett hos bussföraren eller i biljettautomat på tågstationen och betalar i efterhand.

Jojo Företag Flex

  • Skapa ett företagskonto här
  • Företaget får en faktura i slutet av varje månad på de resor som gjorts.
  • Kortet är inte personligt.
  • Jojo FöretagFlex fungerar i hela Skåne, Blekinge, Halland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar län, till och från Danmark samt till och från Göteborg.

  • Du kan få tappa bort-garanti och ersättning vid försening. Alla får förlustgaranti då korten redan är registrerade för detta när de skickas ut.

  • Sedan 1 april 2016 gäller en ny lag ”Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer”. Du får rätt till ersättning redan vid 20 minuters försening.

    Läs om ersättning vid försening