Villkor för Jojo Företag

Köpvillkor för Skånetrafiken FöretagFlex och Företag365.

Pris och betalning

Företag Flex säljs mot efterfakturering där företaget får en samlingsfaktura på sina resor en gång i månaden. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Sedvanlig kreditupplysning kommer att göras. Moms för persontransporter uppgår till 6 procent.

Aktuellt pris för Skånetrafikens Företag 365 är 14 995 kronor exkl. moms per kort. Hela beloppet faktureras efter leverans och ska betalas inom 30 dagar. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Sedvanlig kreditupplysning kommer att göras. Moms för persontransporter uppgår f.n. till 6 procent.
Vid utebliven betalning kommer kortet att spärras.

Resor

Företag Flex gäller för resor inom Sydtaxan (undantaget resor inom Jönköpings län) samt för resor i Öresundstaxan.

Företag 365 gäller för obegränsat resande i hela Skåne. Vid resa med Öresundståg har du rätt till sittplats i första klass i mån av plats. Kortet är opersonligt och kan på så vis användas av vem som helst inom företaget. Dock en person per restillfälle. Företag 365 slutade säljas 19 dec 2018.

Jojo Företag-konto

Vid ansökan om företagskort godkänner ni att Skånetrafiken registrerar ett konto på skanetrafiken.se i ert företags namn samt registrerar beställda företagskort till kontot. Inloggningsuppgifter till ert konto skickas i ett bekräftelsemail. Ni godkänner även att Skånetrafiken sparar resandehistorik för företagskort för att kunna utföra fakturering i efterhand. Skulle ansökan om företagskort inte gå igenom ber vi er kontakta vår företagscoach på 0771-77 77 77, välj tonval Företag.

Säkerhet och sekretess

Skånetrafiken arbetar för att din integritet skall vara skyddad när du använder dig av våra tjänster. Vi har därför tagit fram en policy för hur din personliga information behandlas. Vi tar ansvar för alla personuppgifter, som t.ex. namn, och adress, som du lämnar till oss. Skånetrafiken följer och hanterar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Tappa bort-garanti

Om ett FöretagFlex förloras skall företaget omedelbart spärra kortet på sitt konto på skanetrafiken.se. Resor som görs då ett kort är förlorat och inte har spärrats faktureras. Vill företaget ha ett nytt FöretagFlex-kort beställs det via "Beställ kort" Är det ett Företag365 som har tappats ska det också spärras så fort som möjligt via kontot på skanetrafiken.se. Kontakta sedan vår företagscoach på foretag@skanetrafiken.se för att få ett nytt kort utskickat kostnadsfritt.

Leverans

Leveranstid för Skånetrafikens Företag Flex är sju arbetsdagar. Korten körs ut som företagsbrev till den leveransadress som angetts vid beställning och ska kvitteras av kontaktperson. Fakturaadress och leverensadress behöver inte vara samma. 

Vem får bli kund?

Endast svenska företag med organisationsnummer och svensk leveransadress kan bli kunder.

Återköp

Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter varför köp av Skånetrafikens Företag Flex inte medför någon ångerrätt.

Leveransförseningar eller fel 

Skulle frågor eller problem uppstå kontaktar du oss via foretag@skanetrafiken.se

Ansökan

Ansökan om att bli företagskund sker via E-tjänster på skanetrafiken.se. När ni skapat ert företagskonto på skanetrafiken.se kommer det att skickas ut ett bekräftelsemail med en länk till ett avtal som skall skrivas ut. Avtalet signeras och skickas in till följande adress:


Skånetrafiken
Kundtjänst Företag
281 83 Hässleholm

När du ansöker om att bli företagskund hos Skånetrafiken godkänner du samtidigt:

  • att Skånetrafiken registrerar de uppgifter du lämnar i formuläret
  • att Skånetrafiken gör en kreditupplysning på företaget
  • Skånetrafiken förbinder sig att inte lämna ut registrerade uppgifter till extern part.

Missbruk

Skånetrafiken förbehåller sig rätten att vid missbruk spärra beställda kort.

Beställning

För att kunna genomför en beställning av företagskort ska ni ha skapat ett företagskontot och skickat in signerat avtal. Se punkten "Ansökan".

Resevillkor

För resa med FöretagFlex gäller ”Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige”
I dessa regleras även ersättning för försening m.m. i avsnittet om resegaranti.