Hässleholm–Åstorp–Helsingborg 17 juli–7 december

2017-05-19

Trafikverket bygger om banan mellan Åstorp och Hässleholm för att öka hastigheten och förebygga förseningar. Arbetet pågår kvälls- och nattetid måndag–torsdag från 17 juli till 7 december kl 21.10–05.00

Tågen är inställda mellan Hässleholm–Åstorp–Helsingborg. Bussar ersätter de flesta tåg.

Det kommer att ta längre tid att resa under tiden som arbetet pågår. Sök din resa

Tidtabell för tåg Hässleholm–Helsingborg 11 december 2016–9 december 2017 (pdf) 

För mer information kring arbetet, se trafikverket.se