Färdtjänst

För dig som har särskilda behov, och inte kan resa med våra bussar och tåg, kan färdtjänst vara ett alternativ. Det krävs ett särskilt tillstånd för att få resa med färdtjänst. Om du blir beviljad tillstånd reser du med serviceresor i  personbil eller specialfordon. Du kan enkelt boka eller avboka din färdtjänstresa i vår app.