Priser och rabatter

Priset för din biljett bestäms utifrån vilka zoner du reser inom, om du är vuxen, barn eller student, giltighetstiden och om du reser ensam eller om ni reser tillsammans.