Så gör du 

Fyll i de hållplatser du vill resa till och från, och vilken biljett du vill köpa. När du fyller i mer än en resenär (vuxen, barn/ungdom eller student) så får du en tillsammansbiljett som gäller för hela sällskapet.

Välj om du vill köpa biljett till vår app eller till reskortet och fyll i det mobilnummer eller reskortnummer som biljetten skall kopplas till.

Du behöver ha appen installerad och ditt mobilnummer registrerad i appen innan du skickar biljetten.

Du kan betala med betalkort, via din bank eller få en månadsfaktura från SwedbankPay.

När du har ett reskort
Köp din biljett på Skånetrafikens hemsida, i biljettautomaten på stationen eller hos något av våra kundcenter eller ombud. Välj att koppla biljetten till ditt reskort genom att ange reskortsnumret på kortets baksida. Reskortet kan laddas med flera kopplade resor som du aktiverar efter hand. Biljetterna måste dock vara av samma typ, till exempel 24-timmarsbiljett, och inom samma zon.