Lund–Eslöv–Teckomatorp–Helsingborg 26 november–9 december

Trafikverket utför efterjusteringar av ett spår- och växelbyte mellan Teckomatorp och Ramlösa. Arbetet pågår kvälls- och nattetid från fredag 26 november till torsdag 9 december.

Från klockan 19.00 kör tågen på annan bana och stannar inte i Eslöv, Marieholm, Teckomatorp, Billeberga, Tågarp, Vallåkra och Gantofta. Vissa tåg har ändrade tider. 

Bussar ersätter mellan Eslöv och Helsingborg via alla mellanstationer.

Ersättningsbussarnas hållplatser

Sök din resa.