Lund–Eslöv–Hässleholm 25–27 maj

Trafikverket utför kontaktledningsarbete mellan Lund och Hässleholm. Från lördag 25 maj kl 1.15 till måndag 27 maj kl 3.00 ställs därför alla tåg in mellan Lund C och Hässleholm C. Bussar ersätter direkt och via mellanstationerna

Pågatågen mellan Lund och Teckomatorp stannar inte i Eslöv och Marieholm. Bussar kör mellan Eslöv och Teckomatorp via Marieholm varannan timme.

Enstaka pågatåg är inställda mellan Malmö Hyllie och Hässleholm. Vi hänvisar till övrig trafik.

Tänk på att det tar längre tid att resa med buss än med tåg.

Hållplatser för ersättningsbussar hittar du på stationskartorna

Sök resa