Laholm–Falkenberg 13 april

Trafikverket bygger ny gång- och cykeltunnel i Halmstad. Arbetet pågår annandag påsk 13 april från klockan 22.00 till klockan 24.00.

Öresundstågen mellan Laholm och Falkenberg är inställda. Bussar som kör via Halmstad C ersätter. 

Sök din resa.