Helsingborg–Förslöv–Laholm 30 september–1 oktober

Trafikverket utför underhållsarbeten i Ängelholm under kvälls- och nattetid måndag 30 september och tisdag 1 oktober, med start kl 20.45 bägge dagarna.

Så påverkas din resa

  • Öresundstågen är inställda mellan Helsingborg och Laholm. Bussar ersätter.
  • Pågatågen är inställda mellan Helsingborg och Förslöv. Bussar ersätter.

 

Ersättningsbussarnas hållplatser hittar du här.

Sök din resa.