Hässleholm–Älmhult 28 april–12 maj

Trafikverket utför underhållsarbete mellan Hässleholm och Älmhult.

Arbetet pågår under perioden 28 april–12 maj.

Sena kvällar, nätter och tidiga morgnar är vissa Öresundståg inställda mellan Hässleholm och Växjö och vissa Krösatåg är inställda mellan Hässleholm och Vislanda/Älmhult. Bussar ersätter. Tänk på att det tar längre tid att resa med buss än med tåg.

Arbetet medför hastighetsnedsättning dygnet runt, vilket medför att många södergående Öresundståg blir någon eller några minuter försenade till Hässleholm.

Vissa av Pågatågen har ändrade tider mellan Alvesta/Hässleholm och Malmö. 

Ersättningsbussarnas hållplatser i Skåne hittar du här.

Sök din resa.