Vi byter tidtabell!

Den 14 juni börjar vår sommartidtabell att gälla.

Söndagen den 14 juni byter vi tidtabell. Det kan medföra förändringar för dig som reser med våra bussar och tåg.

Här kan du läsa mer om utvalda ändringar i Skåne. Vill du ha mer specifik information söker du din resa i vår app eller på webben.

Förändringar i regionbusstrafiken

På vissa linjer gör vi åtgärder för att öka punktligheten. På andra gör vi det enklare att byta mellan buss och tåg. På några ändrar vi tiderna som bussen kör. Dessutom byter vissa hållplatser namn. Nedan kan du läsa om utvalda förändringar i regionbusstrafiken. 

Linje 102: Vi tar bort hållplatserna Sliparevägen och Hanverksvägen. Istället reser du från hållplats Industrivägen eller hållplats Trekantsgränd som ligger en bit därifrån.

Linje 120: Hur kör sommarbussen i Kävlinge i år? Eftersom linje 120 och 122 delvis kör samma sträcka, har vi gjort anpassningar för att bussarna inte ska gå exakt samtidigt. 

Linje 122: Bytestiden mellan linje 122 och tåget mot Malmö, Lund ändras. Det innebär att det blir enklare att byta mellan buss och tåg på Kävlinge station.

Linje 123: I december kan du ta tåget till Furulund. Arbetet med att färdigställa allt till dess pågår för fullt. På grund av detta kör linje 123  en annan väg i Furulund. Hållplats Furulund Korsgatan får därför tillfälligt två nya lägen som ligger en liten bit in på Husarvägen. I riktning mot Kävlinge kör bussen två minuter tidigare från Lund C. I motsatt riktning kommer bussen fram två minuter senare till Lund C, men kör i samma tid från Kävlinge.

Linje 138: I och med tidtabellsskiftet kommer en ny hållplats att vara i bruk. Mellan hållplats Drottninggatan och hållplats Landskrona stationen kommer hållplats Infarten att ligga.

Linje 159: Med linje 159 reser du enkelt till Skrylles naturområde. För att resan ska kunna gå så punktligt som möjligt kommer du inte längre kunna gå på bussen mellan hållplatserna Vikingavägen Ö och Vattentornet när du reser i riktning mot Skrylle-Lund.

Linje 201: Linjen får en ny hållplats då hållplats Höganäs Bruksgatan får ett nytt läge, läge B. Hållplats Höganäs stadshuset byter namn till Höganäs busstorget.  

Linje 218: Hållplats Artillerigatan i Landskrona kommer byta namn till Säbygatan. 

Linje 220: Du som reser med de tidigaste turer kommer enklare kunna byta mellan buss och tåg i Helsingborg. De två tidigaste turerna från Höganäs kommer köra fem minuter tidigare än vad de gör idag.  

Linje 222: Bussen som idag kör från Mölle klockan 05.06 kommer att avgå klockan 05.01. För att passa med linje 220 som kommer köra fem minuter tidigare än vad den gör idag.

Linje 240: Bussen kommer att stanna vid den nya hållplatsen Landskrona Infarten. 

Linje 260: Vi anpassar tidtabellen så att den bättre ska passa dig som reser med tåget från Tågarp. Från Ekeby kommer bussen att köra två minuter tidigare än vad den gör idag. Bussen kommer att stanna vid den nya hållplatsen Landskrona Infarten. 

Linje 501: Under sommaren kan du resa till Norrvikens trädgårdar alla dagar i veckan. 

Linje 505: Nu kan du åter resa med linje 505 på helgerna. 

Linje 536: Vi ändrar tiderna för att du enklare ska kunna byta mellan tåg och buss.  

Linje 542: För att du smidigare ska kunna byta mellan buss och tåg ändrar vi tiderna på linje 542.

Linje 573: Under sommaren kommer inte linje 573 att köra. Istället reser du med SkåneExpressen 3 som kör helt parallellt.

Förändringar i stadsbusstrafiken

I vissa städer gör vi insatser för att öka punktligheten. Vissa hållplatser får nya namn. Vissa linjer kommer åter att köra sin vanliga väg, medan andra kommer att köra en annan väg. Här kan du läsa mer om utvalda ändringar i stadsbusstrafiken.

Helsingborg
I Helsingborg gör vi insatser för att förhindra att bussarna kör i kolonn. Vi inför en differentierad tidtabell och anpassar avgångstiderna på en del linjer. Linje 1 kommer under sommaren att köra var 12 minut istället för var 7,5 minut. 

Hässleholm
Under sommaren kommer linje 1 köra färre turer till och från Ljungdala. På lördagar kör det generellt färre bussar än vad det gör på vardagar. Linje 2 och linje 3 kommer också att köra färre turer per dag.

Ystad
Linje 2: Vi vill att det ska bli enklare att byta mellan buss och tåg på stationen. Därför kommer linje 2 köra två minuter tidigare än vad den gör idag.

Linje 6: Linje 6 kommer att köra två minuter tidigare än vad den gör idag.

Landskrona
I Landskrona byter hållplats Artillerigatan namn till Säbygatan.

Linje 1: På hållplats Kopparhögsväg byter de flesta turerna linjenummer och kör vidare som linje 2.

Linje 2: Linjen får en ny ändhållplats Kopparhögsvägen. Hållplats Pilgården kommer att dras in. Istället reser du från hållplats Idrottsplatsen som ligger cirka 300 meter från Pilgården. Samtidigt får hållplats Idrottsplatsen ett nytt läge på Idrottsvägen. På Emajlgatan kommer en ny hållplats, Guldängen, att öppna. Möjlighet att åka vidare med linje 1 eftersom linjen byter nummer till linje 1 på hållplats Kopparhögsvägen.

Linje 3: Den första morgonturen kommer avgå klockan 05.05 från Skeppsbron för att det enklare ska gå att byta till tåget mot Malmö.

Linje 5: Bussen kommer att stanna vid den nya hållplatsen Landskrona Infarten. I riktning mot Landskrona station kommer hållplats Pumpgatan att dras in. Istället reser du från hållplats Infarten.

Ängelholm
Under sommaren kommer du kunna resa med linje 4 till Råbocka camping i norra Ängelholm.

Malmö
Linje 7: Under dagtid kör linjen var femte minut istället för var tionde mellan Ön och Malmö C. 

Linje 8: Efter önskemål från våra kunder byter hållplats Vandrarhemmet namn till Fosievägen.

Linje 52: Linjen kommer inte att köra i sommar, eftersom folkhögskolan som den i normala fall kör till är stängd.