Tillgänglighetsredogörelse

Vår webbplats ska kunna användas av alla. Här kan du läsa om hur vårt arbete för ökad digital tillgänglighet ser ut och vilka brister vi har på vår hemsida.

Tillgänglighetsredogörelse

 • Tillgänglighet för Skånetrafiken.se

  Det här dokumentet beskriver hur skånetrafiken.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

  Vi kommer kontinuerligt att uppdatera tillgänglighetsredogörelsen då vi arbetar med att förbättra våra digitala kanaler.

  Webbplatsens tillgänglighet

  Vi är medvetna om att delar av vår webbplats inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om ”Innehåll som inte är tillgängligt” för mer information.

 • Om du inte kan använda delar av webbplatsen

  Om du behöver innehåll från skånetrafiken.se som inte är tillgängligt för dig kontakta oss så hjälper vi gärna till så att du får rätt information.

 • Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

  Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

  Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

   

   

 • Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn gällande lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

  Här kontaktar du Myndigheten för digital förvaltning.

   

 • Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 • Innehåll som inte är tillgängligt

  Vi granskar löpande våra tjänster på Skånetrafiken.se.

  Skånetrafiken.se har i samband med det nya lagkravet granskats av en oberoende aktör och arbetet pågår nu med att justera och öka tillgängligheten på hemsidan.

  Nedan redovisas brister som vi har fått till oss och som vi jobbar med att förändra.

  Text

  Några brister som rör text på vår hemsida är:

  • Inte tillräckliga kontraster mellan text och bakgrund på vissa ställen.
  • Det går att förstora text, men på vissa ställen flödar den ut på ett sätt som försvårar läsning.
  • Länkar visar inte alltid tydligt vart de leder.
  • De flesta rubriker är huvudrubriker. Det kan göra det svårt för användaren att veta vad som är viktigast.

  Bild och video

  Här följer några exempel på hur vi inte uppfyller kraven vad det gäller bild och video:

  • Alla bilder beskrivs inte korrekt i vår lyssnafunktion.
  • På flera ställen har vi text ovanpå bild vilket ställer stora krav på rätt kontraster.
  • Våra publicerade filmer har inte alltid en tydlig bildbeskrivning.
  • Alt-texter saknas på flera bilder.

  Navigering

  Det är vanligt att besökare på webben använder sig enbart av tangentbordet för att navigera. Det fungerar inte på flera ställen på Skånetrafiken.se:

  • I sök resa går det inte att byta riktning mellan fälten med endast tangentbordet.
  • Det finns flera stäng-knappar som inte går att aktivera med endast tangentbord.
  • Det går inte att välja datum i Sök resa med endast tangentbord.
  • I flera av våra tjänster och portaler såsom skol-och företagsportalen går det inte att navigera endast med tangentbord.

  Chattfunktion

  Några kända fel på vår chattfunktion är bland annat att:

  • När sidan förstoras försvinner chattknappen.
  • Knapparna "Tyck till" och "Chatt" har ingen fokusmarkering. 

  Funktion för kortköp

  Vi har en tjänst där våra kunder kan köpa vårt reskort, köpa biljetter till reskortet samt se och aktivera biljetter som finns på ett kort.

  Tjänsten har utvecklats och förvaltas tillsammans med Östgötatrafiken och Blekingetrafiken.
  Några exempel på kända fel:

  • Alt-texter saknas på några bilder.
  • Det är inte alltid tydligt vilket element som är i fokus.

  Funktion för kvitto vid blippa

  Kunder som betalat med betalkort i stadstrafiken, vilket kallas att "blippa", kan på vår webbplats ladda ner ett kvitto av köpet.

  Tjänsten har utvecklats och förvaltas tillsammans Blekingetrafiken. Några exempel på kända fel är:

  • Vissa delar presenteras på engelska.
  • Bristfälliga felmeddelanden.

   

 • Hur vi testat webbplatsen och arbetet framåt

  Under våren 2020 har en oberoende aktör genomfört granskningar av delar av vår hemsida. Under hösten 2020 kommer Skånetrafiken arbeta intensivt för att förbättra tillgängligheten på våra digitala plattformar. Förbättringar av våra tjänster kommer att göras löpande.

  Senaste bedömningen gjordes våren 2020.

  Webbplatsen publicerades år 2014.

  Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.