Det här händer i stadsbusstrafiken

På många linjer genomför vi minutjusteringar för att öka punktligheten på linjerna. Sök din resa för att se hur och om den påverkas.

Eslöv

Linje 1 Det norrgående läget på hållplats Fiskaregatan. Res istället från hållplats Bergavägen som ligger i närheten.

Helsingborg

Linje 2 Linjen kommer att få en ny körväg i Ödåkra.

Hässleholm

Linje 1 På lördagar kommer en ny tur köra till och från Ljungdala på morgonen.

Linje 2 För att bytet mellan linje 1 och 2 ska fungera bättre avgår linje 2 en minut senare på samtliga avgångar till sjukhuset,

Linje 3 På grund av lågt resande är turen som gick 16.43 på söndagar från Hässleholm Skenvägen borttagen. Den sista turen på söndagar som går 16.15 från Tormestorp får Hässleholm C som slutstation. Detta på grund av lågt resande mellan Hässleholm C och Läreda.

Lund

Linje 3 Vi utökar i rusningstid från 7,5 till 6-minuterstrafik

Malmö

Linje 1 Vi justerar körvägen i Oxie och linjen börjar stanna vid hållplats Oxie station, Rapsåkersvägen, Kungshögsskolan och Oxie kyrka. Linjen stannar inte längre vid hållplats Oshögavången, Hanehögaparken, Vårdhemmet samt Johan Möllares väg, res istället med linje 32. Linjen kommer att köra färre turer mellan Gustav Adolfs torg och Jägersro.

Linje 2 Under rusningstid kommer linjen att köra några färre turer.

Linje 3 Vi gör insatser för att öka punktligheten.

Linje 4 Det kommer ske vissa minutjusteringar på linjen.

Linje 5 Vi gör insatser för att öka punktligheten.

Linje 6, 7, 8 Det kommer ske vissa minutjusteringar på linjen.

Linje 31 Vi justerar öppettiderna på linjen. Efter klockan 18.00 slutar linjen att köra.

Linje 32 Vi justerar körvägen i Oxie och linjen börjar att stanna vid hållplats Oxie station, Oshögaparken, Hanehögaparken, Vårdhemmet samt Johan Möllares väg. Linjen stannar inte längre vid hållplats Rapsåkersvägen, Kungshögsskolan och Oxie kyrka. Res istället med linje 1. Efter önskemål från våra kunder börjar linjen också stanna vid den nya hållplatsen Svartögatan i Norra hamnen. På morgonen kommer det köra något färre turer i riktning Käglinge.

Linje 33 Linjen flyttar till läge B på Ön och stannar inte längre vid läge C och D.

Linje 34 Kortvarianten av linjen som kör mellan Sibbarp och Värnhem kommer att förlängas till Sjölundaviadukten och vänder istället där.