Det här händer i regionbusstrafiken

På många linjer genomför vi minutjusteringar för att öka punktligheten på linjerna. Sök din resa för att se hur och om den påverkas.

SkåneExpressen 1 kommer att köra en rakare och snabbare väg till Malmö C från hållplats från Lund Råby trafikplats. Bussen stannar inte på Värnhemstorget. Om du ska resa till eller från Värnhemstorget hänvisar vi till stadsbusslinje 3 eller 4 från Malmö C.

SkåneExpressen 2 Får en ny tidigare tur som kör från Lund C klockan 21.19

SkåneExpressen 5 Linjen kommer att stanna vid hållplats Sjöbo Sommarby. Kvartstrafiken mellan Lund och Sjöbo utökas i rusningstid.

SkåneExpressen 8 Linjen får en ny linjesträckning i Malmö. Efter Värnhem kör linjen till Malmö C istället för till Södervärn. Om du ska resa vidare inom Malmö hänvisar vi till stadsbuss eller tåg.

SkåneExpressen 10 Vi anpassar tiderna för att underlätta byte till och från linje 521 i Örkelljunga.

Linje 122 Linjen kortas och kör mellan Kävlinge och Löddeköpinge Center Syd. Du som ska resa till Barsebäck byter till nya linje 124 i Löddeköpinge. Under helgerna kommer linjen att få en ny tidig morgontur mellan Kävlinge och Löddeköpinge. Den sista turen Kävlinge - Löddeköpinge kommer gå klockan 20.11 istället för 21.20 som den gör idag. Vi anpassar också tiderna för att linjen ska passa tågen bättre.

Linje 123 Nu kan du resa tidigare mellan Furulund och Lund med en ny tur som går klockan 05.05. På vardagskvällarna går den sista turen från Lund klockan 22.38, jämfört med 23.30 idag. På fredagarna sätts en ny buss in klockan 01.15 från Lund till Furulund.

Linje 124 Nu kan du resa med nya linje 124 mellan Löddeköpinge Center Syd och Barsebäckshamn via Barsebäcksstrand. Bussen kommer att köra fem dubbelturer varje dag. I och med att bussen kör via Barsebäcksstrand kommer den inte att stanna vid hållplats Steninge.

Linje 126 Bussen kommer att köra oftare. På morgonen kör linjen 7,5-minuterstrafik i rusningstid mellan Löddeköpinge och Lund och mellan Lund och Löddeköpinge på eftermiddagen. Kvällsturen som idag kör klockan 23.25 på fredagar kommer att gå måndag till fredag klockan 23.45.

Linje 130 På lördagar kommer du att kunna resa med linjen var 15 minut under dagtid. På morgonen sätts också fyra nya morgonturer in i riktning mot Lund måndag till fredag.

Linje 132 Linjen börjar köra tidigare på morgonen än vad den gör idag. På eftermiddagarna kommer bussen att köra halvtimmestrafik i rusningstid. Vi anpassar också tiderna för att linjen ska passa tågen till Lomma bättre.

Linje 134 Linjen kommer att köra oftare i rusningstid då en tur från Löddeköpinge klockan 06.00 och två turer från Malmö klockan 15.30 och 16.30 tillkommer. Turen som går klockan 09.00 kommer att tas bort och sista turen kommer gå klockan 18.00. Om du behöver resa efter det att sista turen gått hänvisar vi till linje 132 eller Pågatågen.

Linje 137 Vi utökar dagens 10-minuterstrafik till 7,5-minuterstrafik i rusningstid.

Linje 138 De fyra turer som dagligen kört mellan Löddeköpinge och Malmö slutar gå och linjen kommer endast att köra mellan Löddeköpinge och Landskrona. Om du behöver resa till Malmö hänvisar vi till linje 134 som kom som får tätare trafik i rusningstid.

Linje 139 Vi gör minutjusteringar för att få bättre punktlighet samt flyttar några av de tidiga morgonturerna på delsträckan Lomma-Malmö. Om du behöver resa tidigt mellan Malmö och Lomma hänvisar vi till Pågatågen eller linje 132.

Linje 141 Linjen får en ny linjesträckning i Malmö och i Svedala. Här kan du se hur linjen kommer att köra.

Malmö: Linjen kommer att vända på Södervärn och stannar inte på hållplatserna Tandvårdshögskolan, Malmö Opera, Stadsbiblioteket, Malmö C. Om du behöver resa vidare inne i Malmö hänvisar vi till stadsbuss.

Svedala: Slingan i Svedala plockas bort. Linjen kör hållplats Malmövägen, Roslätt, Prelatgatan, Svedala kyrka, Långgatan, Floragatan, Stortorget, Segestrand, Bruksgatan, Industrigatan i bägge riktningar. Linjen trafikerar inte längre hållplats Bökebergsgatan, Sjödikenvägen, Ö Tvärgatan.

Linje 142 Linjen slås samman med linje 150, se 150 för mer information.

Linje 144 Nu kan du resa med linje 144 från den nya hållplatsen Hemmansvägen i Anderslöv. Kopplar ihop Anderslöv och Östra Grevie där linjen har koppling till tågen.

Linje 145 Hållplats Gyllegård läggs ned på grund av att det är få som reser från hållplatsen. Närmaste hållplats är Karlsnäs.

Linje 146 Linjen vänder på Södervärn och stannar inte längre på hållplatserna Spångatan, Stadshuset, Studentgatan, Malmö C. Om du behöver resa vidare inne i Malmö hänvisar vi till stadsbuss.

Linje 150 Linjen slås samman med linje 142 och får ny körväg i Vellinge och Malmö. Det innebär att Klågerup och Bara får en direktlinje till Malmö C Norra och därmed en snabbare resväg till Malmö C.

Nya linje 150 stannar på Anna Lindhs plats som ligger nära Malmö universitet. Bussen kommer inte längre köra till Södervärn. Om du behöver resa till Södervärn hänvisar vi till stadsbuss eller annan regionbuss. Här kan du se hur nya linje 150 kommer att köra.

Hur kör linjen i Vellinge? Linjen börjar att stanna vid hållplats Vellinge ängar.

Hur linjen i Malmö? Efter Hyllie stannar linjen vid hållplats Södertorp, den nya hållplatsen Pildammarna, Stadsbiblioteket, Anna Lindhs plats, Malmö C Norra, Värnhem, Håkanstorp, Ulricedal, och Gyllins trädgård. Linjen kommer inte att stanna på hållplats Mobilia Öster, Södervärn, Spångatan, Stadshuset, Studentgatan, Malmö C eller Paulibron.

Linje 151 Linjen kommer att läggas ned i samband med tidtabellsskiftet. Linjen har haft ett lågt resande och ingick inte i den senaste upphandlingen. Mellan Vellinge och Malmö kör det flera andra regionbussar. Om man tidigare har rest med linje 151 kan man i fortsättningen resa med någon av dessa. Bland annat kör linje 150 som i Vellinge stannar på de hållplatser som linje 151 stannar på idag.

Linje 165 Linjen börjar stanna vid hållplats Svedala Stortorget.

Linje 166 Linjen får en extra tur som kör från Staffanstorp klockan 9.24.

Linje 171 Linjen kommer köra två färre turer tidigt på morgonen.

Linje 174 Vi gör insatser för att förbättra punktligheten.

Linje 181 Linjen börjar att stanna vid hållplats Vellinge ängar.

Linje 183 Linjen börjar att stanna vid den nya hållplatsen Hemmansvägen i Anderslöv. Hållplats Norra Åby-vägen läggs ned på grund av det är få som reser från denna hållplats.

Linje 184 Efter ett önskemål från kommunen har flera av avgångarna justeras för att passa skoltiderna bättre.

Linje 220 Nu kan du resa tidigare på morgonen med linje 220. Linjen får en ny tur klockan 05.00 från Helsingborg till Höganäs. Denna gör det möjligt att komma till Höganäs innan klockan 06.00 på vardagar.

Linje 230 I december 2021 börjar Pågatågen köra på Söderåsbanan. Eftersom linje 230 kommer att köra parallellt med tågen kommer kvälls- och helgtrafiken dras in. Under rusningstid kommer linjen köra timmestrafik istället för halvtimmetrafik.

Linje 240 I december 2021 börjar Pågatågen köra på Söderåsbanan. Linje 240 kommer att anpassas till tågen i Svalöv som kör på denna till och från Åstorp. Linjen anpassas också för att passa tågen bättre i Billeberga till och från Malmö.

Linje 243 I december 2021 börjar Pågatågen köra på Söderåsbanan. Linje 243 kommer att anpassas till tågen som kör på denna. Resmöjligheterna till och från Malmö blir bättre.

Linje 250 Vi anpassar linjen efter arbetstiderna hos HelloFresh i Bjuv. Det innebär att fler turer kommer att köra och att fler korta turer mellan Ekeby och Bjuv förlängs till och från Helsingborg. I Bjuv kommer kopplingen till tåget att bli bättre. Linjen kommer också få en ny koppling till tåget i Billesholm eftersom Pågatågen kommer att börja köra på Söderåsbanan.

Linje 300 Vi börjar köra 15-minutstrafik i rusningstid jämfört med dagens 20-minuterstrafik.

Linje 301 Linjen kommer att köra några korta turer inom Ystad för att bistå stadsbussarna.

Linje 307 Linjen kommer att köra något färre turer då turen som går klockan 8 mot Ystad och 17 mot Skurup är borttagna.

Linje 341 Linjen har vissa korta turer som kör mellan Blentarp och Veberöd, dessa kommer att tas bort.

Linje 514 I december 2021 börjar Pågatågen köra på Söderåsbanan. Linje 514 kommer att anpassas till tågen på Söderåsbanan i Åstorp.

Linje 532 För att få bättre spridning mellan tåg- och bussavgången kommer turen som avgår 18.25 från Hässleholm att köra klockan 18.40.

Linje 545 På vardagar kommer linje 545 att få Björkhemsvägen som ändhållplats. Om du ska resa vidare kan du antingen resa med stadsbuss linje 1 och eller linje 551. På helgerna kommer 545 att fortsätta köra till Hammar. Mellan klockan 12 och 14 kör linje 545 kvartstrafik istället för halvtimmestrafik.

Linje 551 Linjen får en ny körväg. Turerna som tidigare körde till Åhusbryggan kommer istället att köras av linje 552. Det kommer att köra lika många turer till och från Åhus som tidigare.

Linje 552 Denna nya linje tar över de turer som kör till Åhusbryggan från linje 551. Denna linje gör det möjligt att resa inom Åhus.

Linje 558 kommer få en ny körväg samtidigt som vi gör minutjusteringar. Linjen kommer att köra från Gualöv via Nymölla och får därefter Bromölla station som ändhållplats. Om du ska resa till hållplats Fågel Fenix hållplatsen får du byta till linje 561.

Linje 561 Vissa turer som tidigare körde mitt på dagen kommer istället att köra under rusningstid. Linjen kör en annan väg i Bromölla. Bussen kommer fortsatt att köra via Fågel Fenix väg så att man fortfarande kan åka buss till IFÖ.

Linje 562 Linjen får en ny tur som kör måndag till torsdag klockan 23.

Linje 577 Linjen får kommer köra tio turer på vardagar, sex turer på lördagar och fem på söndagar. Linjen kommer att kortas av i Skillinge.

Linje 444 Turerna som avgick xx.43 från Höörs station har senarelagts en minut för att det inte ska bli för trångt på nästkommande hållplats.

Linje 448 På eftermiddagarna har avgångstiderna senarelagts med en minut för att bytet med linje 470 ska fungera bättre.