Dubbla tågstopp i höst

  • Person på tågstation med telefon i handen

    Tågstopp Malmö-Lund

    Från 22 september till 1 oktober stängs sträckan Malmö-Lund av för all tågtrafik. Då kopplar Trafikverket in de nya spåren och färdigställer bygget av fyrspåret. Hjärup och Åkarp får ett förlängt stopp till 8 oktober.

  • Händer som håller i en mobiltelefon

    Tågstopp Helsingborg–Ängelholm

    Från 25 september till 3 december stängs sträckan Helsingborg-Ängelholm av för all tågtrafik. Då slutför Trafikverket byggandet av dubbelspåren och det blir ännu enklare att resa hållbart.