Buss ersätter spårvagn vid behov

Spårvagnstrafiken i Lund är igång, men med färre vagnar än planerat.

I december 2020 började spårvagnarna i Lund att rulla mellan ESS och Lund C. För närvarande kan du resa med färre spårvagnar än planerat. Vi på Skånetrafiken arbetar intensivt med att lösa situationen. För att du som reser ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt har vi satt in bussar när det behövs. Sök din resa för att se hur och om den påverkas.

Kan jag inte resa med spårvagn mellan Lund C och ESS?
Jo, det kan du. Från och med den 13 juni kör vi enbart spårvagn på sträckan. Under rusningstid när flest resr kör vi 15-minuterstrafik.
Vi jobbar med att få ut alla spårvagnar i trafik. 

Var hittar jag ersättningshållplatserna? 
Här kan du läsa mer om var du hittar ersättningshållplatserna. Om spårvagnen behöver ersättas med buss

Hur många spårvagnar är i trafik? 
Av de sju spårvagnar som vi beställt behöver fem vara i drift för att kunna köra enligt ordinarie tidtabell. Från och med den 13 juni kommer tre spårvagnar att vara i trafik. 

När kommer problemen vara lösta?
Svarven på Hässleholmsdepån är på plats och vi svarvar med goda resultat. Det gör att läget är mer stabilt än vad det var i början av året.   

Hur många vagnar är i trafik?  
Av de sju vagnar som vi har beställt har fyra tagits i drift. De övriga tre kommer inte gå i trafik förrän problematiken med övriga vagnar är utredd. 
Hur många av de fyra vagnarna som har tagits i drift som är ute och kör varierar just nu från dag till dag. Jämfört med hur det såg ut i januari och februari är läget betydligt bättre.

Tidigare har det pratats om hjulplattor, vad är det?
När en hjulplatta uppstår behöver hjulet svarvas för att få rätt form igen. Hjulplattor är varken unikt eller ovanligt, tvärtom är de förväntade. Däremot förväntade vi oss inte att dessa skulle uppstå så fort. 

Vem ansvarar för vad? 
Region Skåne, genom Skånetrafiken, ansvarar för inköp, drift och underhåll av spårvagnarna. 

  • Skånetrafiken har tecknat avtal med CAF för leverans och underhåll av sju spårvagnar. CAF har överlåtit underhållet av spårvagnarna till det egna bolaget Euromaint.
  • Skånetrafiken har tecknat avtal med trafikföretaget Vy som sköter den dagliga driften och anställer och utbildar förare och trafikledare.  

Lunds kommun ansvarar för säkerheten runt spårvägen och infrastrukturen genom avtal med Infranord. 

På Lunds kommuns sida kan du läsa mer.