Skolbiljett

Den här informationen gäller dig som är berättigad till skolbiljett via din hemkommun.

Nyheter inför höstterminen 2019 

Från och med höstterminen finns det inga terminsbevis. Kortet är fortfarande personligt och du ska skriva ditt namn på baksidan. 

Nytt är också att du kan resa dygnet runt måndag till fredag med. 

Du ska spara ditt kort eftersom det återanvänds till nästa termin och nästa läsår.

Så här gäller skolbiljetten

Du ansöker om skolskjuts hos din hemkommun. Sök upp kommunens hemsida för mer information. Skolbiljetten finns för både grundskole- och gymnasieelever och gäller för ett helt läsår. 

Skolbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne måndag till fredag mellan den 12 augusti 2019 och 12 juni 2020. Skolbiljetten gäller även på skollov under läsåret. 

Så här reser man med skolbiljetten

Man kan resa med sin skolbiljett inom Skåne på alla linjer som trafikeras av Skånetrafiken med stadsbussar, regionbussar, Öresundståg, Pågatågen, Krösatågen, närtrafik som körs av taxi samt färjan mellan Landskrona och Ven. Skolbiljetten gäller även till första station över länsgränsen.

På bussen håller man sitt kort mot den röda läsaren ombord. På tåget håller man kortet mot tågvärdens/kontrollantens handdator. Om du reser med närtrafik, eller viss linjetrafik som körs av taxi, visar du upp ditt kort för föraren.

Personlig biljett

Kortet är fortfarande personligt och du ska skriva ditt namn på kortet. Tyvärr går det inte att skriva på med vanlig penna. Den vita remsan på baksidan är för blank.  Ett tips är att sätta en bit tejp på baksidan och skriva sitt namn eller använda permanent märkpenna.

Är du över 18 år kan du behöva visa legitimation när du reser. Tänk därför på att ta med legitimationen. Vid kontroll av kortet kan personalen se namn, födelsedatum och giltighet i sin handdator.

Vid uppenbart missbruk, om till exempel en äldre person reser med ditt kort kan det dras in. Då utfärdas tilläggsavgift automatiskt.

Resa vid terminsstart

Är du berättigad till en skolbiljett får du resa med Skånetrafikens bussar och tåg utan kort under terminens fem första skoldagar. Fem dagar gäller från varje skolas enskilda terminsstart. 

Skolskjuts och betalning via kommunen

Du ansöker om att få skolskjuts eller skolbiljett via din hemkommun. Sök upp kommunens hemsida för mer information.

Får du inte en skolbiljett via din hemkommun?

Då kan du enkelt köpa en 30-dagarsbiljett i Skånetrafikens app. I appen får alla barn och ungdomar mellan 7 och 19 år 40 procent rabattt. Senare under 2019 blir det möjligt att koppla samma biljett till ett kort. 

Vill du inte resa med appen kan du under hösterminen 2019 fortfarande köpa Jojo Skola för privatpersoner. Läs mer om det kortet här.