Punktlighet

Varje månad visar vi den senaste statistiken för Pågatågen och Öresundstågens punktlighet.

Tågens punktlighet är det viktigaste för dig som reser och givetvis också för oss. När du köper en biljett är din resa vårt ansvar och då ska du komma fram i tid. Men en del tåg går inte i tid. Och varför är det så?

En försening kan bero på allt ifrån ett annat tåg som påverkar, personer i spåren, väderförhållanden, fordonsfel eller infrastrukturfel. I huvudsak handlar det om fel på anläggningen som Trafikverket ansvarar för. Tågens punktlighet hänger direkt ihop med de banarbeten som Trafikverket utför. De kommande åren kommer järnvägen att rustas upp för att bli bättre. Det är bra. Men mycket arbete återstår. Trafikverket, Skånetrafiken och trafikföretagen jobbar tätt tillsammans med att förbättra punktligheten. Läs mer här.

På denna sida hittar du:

Pågatågens punktlighet var 96 procent i februari

 

Öresundstågens punktlighet var 94 procent i februari

 

Punktlighet för skånska sträckor med stort resande. 

Så här läser du diagrammen

Alla diagram visar statistik månadsvis 13 månader tillbaka. Punktligheten mäts separat för Pågatågen och för Öresundstågen. Det finns inte färdig statistik för innevarande månad.
Diagrammen visar två procenttal som mäter punktligheten. Trafikverket mäter punktlighet på angiven tid i tidtabell inom fem minuter (grön). Det är standardmåttet för punktlighet på all tågtrafik i Sverige. Skånetrafiken har valt att mäta på angiven tid i tidtabell inom tre minuter (blå).

Hur mäts punktlighet?

Ett tåg räknas som punktligt när det ankommer inom tre minuter från utsatt tid i tidtabellen. Procenttalet som anger punktlighet, mäter ett genomsnitt av när tågen avgår från utgångsstation, punktligheten undervägs samt när tågen ankommer till slutstation. Alla tider mäts i relation till det enskilda tågets tidtabell.

Inställda tåg Av alla Skånetrafikens planerade tågavgångar, körs i snitt 97 procent (2019). Punktligheten mäts på de 97 procenten. De övriga tre procenten är helt eller delvis inställda avgångar. I snitt är det därför 97 procent av alla tågavgångar som finns med i statistiken.