Tågstopp på Österlenbanan 30 oktober till 12 december

Trafikverket rustar upp och förbättrar järnvägen mellan Ystad och Simrishamn.

Trafikverket rustar upp och förbättrar järnvägen mellan Ystad och Simrishamn. För att upprustningar ska kunna göras krävs det att järnvägen stängs av. När arbetet är klart kommer vi att få en robustare och mindre störningskänslig järnväg.

Här på Trafikverkets sida kan du läsa mer om arbetet.

Under tiden 30 oktober - 1 november är sträckan Malmö C –Simrishamn avstängd. Bussar ersätter.

1 november - 12 december stängs sträckan Svarte-Simrishamn av. Det betyder att alla tåg får Svarte som slutstation. Bussar ersätter till och från Ystad och Simrishamn. Både direkt och via mellanstationerna.

Se hur bussarna går på en pdf här.

I Ystad går bussarna från de utmärkta hållplatslägena. Var uppmärksam på bussarnas sträcka och riktning så du hamnar på rätt buss. 

I Svarte stannar bussarna i riktning mot Ystad och Simrishamn vid parkeringsplatsen på Musikantgatan.

Se terminalkarta här.

Var uppmärksam på vilken buss du ska resa med.

Kommer du från Ystad eller Simrishamn och ska vidare från Svarte mot Malmö så måste du gå från Kustvägen till tåget. Se gångväg som är prickad på kartan.

Sök din resa i vår app eller på hemsidan för bussarnas avgångstider.