Öresundståg och SJ avslutar avtal i förtid

Öresundståg och SJ har beslutat att avsluta avtalet om Öresundstågen i förtid. Därmed träder det reservavtal som tecknats i kraft och Transdev tar över trafiken från december 2022. En ny upphandling av trafik och underhåll av Öresundstågen kommer nu att genomföras.

I december 2020 tog SJ över ansvaret för trafik och underhåll av Öresundstågstrafiken. Sedan avtalet tecknades har vissa förutsättningarna förändrats, och det har förts diskussioner om hur villkoren för det fortsatta samarbetet ska se ut. Då man inte lyckats enas kring dessa förutsättningar, har man istället beslutat att avsluta rådande avtal i förtid.

- Eftersom vi har olika syn på fortsättningen efter december 2022 är vi överens om att det bästa är att avsluta avtalet i förtid och låta en annan leverantör ta över. Jag vill vara tydlig med att avslutet inte påverkar resenärer alls, utan tågen går som vanligt, säger Jarl Samuelsson, verksamhetsutvecklare i Region Skåne och ägarnas representant i avtalsförhandlingarna.