Ny tjänst vid sjukresor utanför Skåne

Den 1 oktober 2021 lanserar Skånetrafiken en ny tjänst för dig som ska besöka vård utanför Skåne. Tjänsten är till för dig som söker vård inom ramen för specialistvårdsremiss eller vårdgarantin.

Du som kund har möjlighet att få resan och logi bokad av Serviceresor. Det innebär att du inte behöver ligga ute med kostnader för resan eftersom de hanteras direkt av Skånetrafiken. Du står för egenavgiften som faktureras dig i efterhand.

För att du ska kunna använda tjänsten måste det inkomma en remiss/betalningsförbindelse från något av Region Skånes sjukhus eller en vårdgarantiblankett från remitterande vård. I remissen ska det framgå om behovet avser resa med den allmänna kollektivtrafiken eller med serviceresefordon. Samt om det finns behov av logi och ledsagare.

När remissen/betalningsförbindelsen eller vårdgarantiblanketten inkommit till Skånetrafiken kan du boka din resa via utomlänsresor. Du når oss på 0771-77 17 73 eller via mejl, utomlansresor@skanetrafiken.se

Du kan också göra en bokningsförfrågan via 1177.se. När den har skickats in till oss kommer vi att kontakta dig nästkommande helgfri vardag. För att kunna skicka in bokningsförfrågan via 1177.se måste du vara över 18 år och kunna signera med e-legitimation.

Vi ser gärna att du kontaktar oss i så god tid som möjligt. Då är det enklare för oss att uppfylla dina resebehov.