Vi byter tidtabell

Tidtabellsskifte 18 augusti 2019

Söndagen 18 augusti byter vi tidtabell. Det kan medföra förändringar för dig  som reser. Vår ambition är att bidra till ett hållbart Skåne och till att så många som möjligt ska resa kollektivt. Det är inte hållbart - varken ekonomiskt eller miljömässigt- att köra nästan tomma bussar där resandet är lågt. Därför fokuserar vi på att erbjuda resor med buss och tåg där flest vill resa.

Här kan du läsa lite mer om utvalda ändringar i Skåne. Vill du ha mer specifik information om din resa, så söker du den i vår app eller på här webben.

Förändringar i regionbusstrafiken

I samband med tidtabellsskiftet i augusti 2019 påverkas en del regionbusslinjer på olika sätt. Tre linjer läggs ned på grund av allt för få resande. Det gäller linje 308 och 578 i sydöstra Skåne samt linje 119 från Kävlinge till Lilla Harrie. På en del linjer blir det något färre avgångar – oftast de tidigaste morgonavgångarna och vissa kvällsturer. Orsaken till detta är också att allt för få väljer att resa på dessa tider därför utgår enstaka avgångar.

Vi inför en helt ny och mycket efterlängtad linje – linje 103 - som kommer att gå mellan Näset och Lund, Ideon.
Vissa linjer kan också påverkas av att hållplatser flyttas eller dras in på grund av för lite resande, vägarbeten eller för att främja punktligheten.

Förändringar i stadsbusstrafiken

Lund

Under hösten pågår ett stort vägarbete vid Kyrkogatan i centrala Lund. Detta medför att en del av gatan är avstängd. Arbetet påverkar linje 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Linje 3, 4 och 6 får en längre väg att köra, vilket medför att det inte kör lika många turer som normalt. Läs mer om arbetet på Kyrkogatan här.

Linje 2: Linje 2 stannar inte längre vid hållplats Pappegojelyckan. Närmaste hållplats blir Eka eller Folkparken. Detta innebär att resan för alla som inte ska till Pappegojelyckan går fortare.

Linje 3: Eftersom det är få som reser med linje 3 hela vägen till Stångby, kommer linjen att vända i Nöbbelöv. Om du ska resa till Vallkärra hänvisar vi till regionbusslinje 123. Ska du resa till Stångby hänvisar vi till Pågatågen.

Linje 9: Vi lägger ner linje 9 eftersom det är få som reser med linjen. De flesta resor med linje 9 sker kring sjukhusområdet, här finns det flera alternativ att välja mellan.

Nattbuss: På grund av få resande kör nattbuss Öster och Väster tre avgångar natt mot lördag och natt mot söndag. På nätterna från söndag till torsdag hänvisar vi till övrig trafik. 


Malmö

Många vill resa i Malmö. Vi sätter in fler bussar på linjer där många reser och gör åtgärder för att så många som möjligt ska kunna resa hållbart och punktligt.

Linje 1: Vi tar bort tre hållplatser Vilebovägen, Pilevallsvägen och Fajansvägen. Från dessa hållplatser är det få som reser. Genom att ta bort hållplatser som få reser från ökar vi punktligheten. På så sätt kommer fler att komma fram i tid.

Linje 4:  Vi får en mer punktlig och pålitlig busslinje. Linje 4 kommer att köra var sjätte minut istället för var femte. Det gör att punktligheten förbättras betydligt. Det är väldigt få som reser med linje 4 från hållplats Valdermarsro, därför stannar inte längre linje 4 vid denna hållplats.

Linje 5: Många vill resa med linje 5. Därför sätter vi in ytterligare MalmöExpresser på linjen. Det ger mer plats till resenärerna och en mer punktlig trafik.

Linje 6: Vi sätter in fler bussar på linje 6. För att så många som möjligt ska kunna resa med oss kommer vi köra både vanliga bussar och ledbussar. För att öka punktligheten sätter vi dessutom in ytterligare en buss under morgontrafiken.
 
Linje 31: Under morgnar och eftermiddagar, när flest reser, kommer fler bussar att köra i Mellersta hamnen. Mellan Jägersro och Lindängen är det få som reser med linje 31, därför drar vi in vissa turer. Linje 31 stannar fortfarande vid hållplats Valdemarsro även om linje 4 inte gör det.

Linje 32: På morgnar och eftermiddagar, när flest reser, kommer linje 32 att köra var tionde minut istället för var femtonde.

Linje 2, 4 och 7: På söndagar kör linje 2, 4 och 7 var 30 minut istället för var 20 minut.


Kristianstad

Linje 1 och 2: Vi ändrar tiderna på linje 1 och 2 eftersom vi vill att bussarna ska passa bättre med tågens tider.

Linje 4: Linje 4 får en ny ändhållplats, Lingenässkolan. Hållplats Högskolan flyttas ut på Stridsvagnsvägen och får två hållplatslägen. Vi lägger ner hållplats Elmetorpsvägen och ersätter denna med hållplats Stirdsvagnsvägen.

Eslöv

Linje 2 och linje 3: Vi glesar ut turerna på linje 2 och 3 i Eslöv. Under morgnar och eftermiddagar, när flest reser, kommer bussarna att köra var 20 minut. När det inte är rusningstid kommer bussarna att köra var 30 minut.

Helsingborg

I samband med tidtabellsskiftet i juni fick Helsingborg ett helt nytt linjenät och nya bussar. Inför skiftet i augusti finjusterar vi vissa tider.

Linje 4: På morgnar och eftermiddagar, när flest reser, kommer linje 4 köra var 7,5 minut.

Linje 7: Vi har sett över körtiderna på linje 7 för att komma till rätta med de förseningar som förekommit under sommaren.

Linje 220 och 222: På Helsingborg C kommer linje 220 att avgå från läge G och 222 kommer att avgå från läge H istället för från läge O där de tidigare funnits. 

Ystad

I samband med tidtabellsskiftet får Ystad ett helt nytt linjenät och en eldriven bussflotta, två gasbussar kommer finnas tillgängliga som förstärkning. Fem stadsbusslinjer blir sex, något som ger kortare körsträckor och bidrar till bättre punktlighet. Från och med den 18 augusti erbjuder vi också halvtimmes trafik på alla stadsbusslinjer. Här kan du läsa mer om vad som händer i Ystad.

Linje 2: Linjen får ökad turtäthet på morgnar och eftermiddagar när flest reser.

Linje 3: Får en tydligare och kortare körväg då den västra delen av linjen läggs ner.

Linje 4: Får en helt ny körväg mellan Hedeskogaby – Källesjö - Ystad station. Regionbuss 301 kommer att köra den sträcka som linje 4 tidigare körde på Bellevuevägen.

Linje 6: Linje 6 är Ystads helt nya ringlinje, som kör mellan Lasarettet och Stationen. På vardagar mellan klockan 9.00 och 14.00 kör linjen var 15 minut.

I och med att vi lägger om linjenätet tar vi bort vissa hållplatser, andra tillkommer.

Hållplatser som vi inte längre stannar vid

 • Åkesholm där linje 3 stannar. Närmaste hållplats blir Åkeshallsgatan där du kan resa med linje 4.
  Kommendörsgatan där linje 3 stannar. Närmaste hållplats blir
 • Mjölnaregatan där du kan resa med linje 1 eller Sjögången där du kan resa med linje 1 och 3.
 • Östra Ankarsgatan där linje 3 stannar. Närmaste hållplats blir Mjölnaregatan där du kan resa med linje 1 eller Sjögången där du kan resa med linje 1 och 3.
 • Edvinhem där linje 3 stannar. Närmaste hållplats blir Erik Dahlbersgatan där du kan resa med linje 1 och 4 eller Mjölnaregatan där du kan resa med linje 1.
 • Soltergatan där linje 3 stannar. Närmaste hållplats blir Gustavsgatan där du kan resa med linje 1 och 4.
 • Tennisgatan där linje 3 stannar. Närmaste hållplats blir Gustavsgatan där du kan resa med linje 1 och 4.
 • Margaretaparken där linje 3 stannar. Närmaste hållplats blir Thorssons väg där du kan resa med linje 301.
 • Skottegatan där linje 3 stannar. Närmaste hållplats blir Thorssons väg där du kan resa med linje 301.
 • Ponnygatan där linje 4 stannar. Närmaste hållplats blir Hästgatan där du kan resa med linje 301.
 • Klostret där linje 3 och 4 stannar. Närmaste hållplats blir Siriushuset där du kan resa med linje 6.
 • Hälsogatan där linje 3 stannar. Närmaste hållplats blir Handskmargatan där du kan resa med linje 3.
 • Giöddesgränd där linje 3 stannar. Närmaste hållplats blir Bruksgatan där du kan resa med linje 301 eller Aulingatan där du kan resa med linje 3.
 • Bollen där linje 2 och 3 stannar. Närmaste hållplats blir Östra skolan där du kan resa med linje 2 och 3 eller Aulingatan där du kan resa med linje 3.

Nya hållplatser

 • Anders Ståhls väg, här kan du som reser med linje 4 gå av och på.
 • Petrigatan och Ystad Arena, här kan du som reser du med linje 3 gå av och på.
 • Dragongatan och Mariagatan, här kan du som reser du med linje 5 gå av och på.