Vi byter tidtabell

Söndagen den 16 juni börjar vår nya tidtabell att gälla.

Här kan du läsa lite mer om utvalda ändringar i Skåne. Vill du ha specifik information om hur din resa påverkas söker du här på hemsidan eller i vår app.

Helsingborg
Det händer mycket i Helsingborg. Vi förfinar linjenätet och uppdaterar bussflottan. Dessutom börjar HelsingborgsExpressen, Helsingborgs första elbuss, att köra som linje 1 mellan Dalhem och Råå.

Karta över det nya linjenätet i Helsingborg hittar du här.

Linje 1: 
Reser du med HelsingborgsExpressen kan du i rusningstid ta bussen var 7,5 minut. Linje 1 har till viss del en annan sträckning än vad linje 1 tidigare har haft. Vissa hållplatser har flyttas, andra har tagits bort. Genom att dra in hållplatser som ligger tätt skapar vi en snabbare och mer attraktiv resa för dig.

Linje 3 och 6:
Mariastaden växer. För att tillgodose den utvecklingen delar vi linje 3 och 6. Linje 3 kör i de östra delarna, mellan Mariastaden och Pålsjö park, medan linje 6 kör mellan Kungshult och Pålsjö park. Reser du in till centrum blir resan två minuter kortare än vad den är idag.

Linje 3 stannar inte längre vid hållplatserna Senderöd, Kryddlandet, Maria Park och Maria Hage. Från och till dessa hållplatser reser du med linje 6. Ska du resa från Tofsmesgatan och Pålsjö kyrkogård reser du med linje 3. Vi bygger en ny hållplats Kungshultsvägen, som ligger på Pilhultsvägen. 15. Flohemsvägen där linje 3 har stannat läggs ner. Istället kan man resa från den nya hållplatsen Kungshultsvägen. Där stannar linje 3. Hållplats Mariehäll flyttas ut på Pillhultsgatan, härifrån reser du med linje 3. Du kan byta mellan linjerna på hållplats Pålsjö Östra.

Linje 7:
Linje 7 kör delar av den sträcka som linje 1 tidigare har kört. Från hållplats Dalhem centrum reser du med linje 7 till hållplats Maxi. Linje 7 stannar inte längre vid hållplatserna Dalhem och Vasatorpsträdgård, härifrån reser du med linje 1.

Då linje 7 kör en ny väg, stannar den inte längre vid hållplatserna Stabsgatan, Lundsbäck, Fyrverkaregatan och Minörgatan. Istället reser du med linje 1 från hållplatserna Vasatorpsträdgård eller Drottninghög Centrum som ligger på Vasatorpsvägen.
 
Linje 8:
Rosengården C blir ny ändhållplats för linje 8. Mellan Helsingborg C och Rosengården C kör bussarna var 15 minut. Hållplats Lundsbäck kommer att läggas ner, istället reser du från hållplats Vasatorpsträdgård där linje 1 stannar. Linje 8 kommer inte längre att stanna vid hållplatserna Filbornaskolan Ö, istället reser du från hållplats Filbornaskolan. 

Linje 10:
Vi lägger ner linje 10. Linjen skapades för att underlätta resandet för äldre och personer som har det svårt att ta sig fram. Under åren har både gångvägar och hållplatser blivit mer tillgängliga. När valmöjligheten finns ser vi att många väljer att resa med andra linjer än linje 10. I samband med att linje 10 slutar köra lägger vi ner följande hållplatser: Stabsgatan, Fyrverkaregatan, Minörgatan, Kurirgatan S, Kurisgatan N, Ringtorpsplatsen, Hammarbergsgatan, Carl Öhms gata, Dunkerska sjukhemmet och Billingegatan.

Linje 21:
Nu kan du resa med linje 21 på helgerna. Dessutom ökar vi turtätheten så att bussen kör var 20 minut.

Linje 22:
Du kommer att kunna resa längre med linje 22. På vardagar förlängs linjen och får Planteringen som ändhållplats. På Strandbadsvägen bygger vi en ny hållplats.  
 
Linje 25:
Nu kan du resa med linje 25 på helgerna. Dessutom ökar vi turtätheten så att bussen kör var 20 minut.

Linje 91:
Till följd av lågt resande är det sedan tidigare bestämt att linje 91 ska läggas ner. I samband med detta drar vi in de hållplatser där bara linje 91 stannar.

Linje 92:
Åker du till Ättekulla industriområde är linje 92 ett alternativ. Linjen kör genom Ättekulla industriområde och har koppling till linje 2.

Regionbuss

Linje 139:
Arbetet med att bygga Lomma station fortsätter. Därför får linjen två nya hållplatser Lomma station och Poppelgatan som ligger på Vinstorpsvägen. I samband med detta läggs Siriusgatan och Nybovägen ner.

Linje 202:
Under sommaren kan du resa med linje 202 mellan Mölle och Kullens fyr.

Linje 505:
Under sommaren kör vissa turer till Norrvikens trädgårdar. 

Lund

Hållplats Universitetssjukhuset öppnar för trafik. Kring hållplatsen har det under en längre tid pågått vägarbeten. Både region- och stadsbussar har avgått från tillfälliga hållplatslägen. I samband med detta får bussarna nya hållplatslägen och stannar åter vid den ordinarie hållplatsen. 

Malmö

Linje 2:
Linje 2 får ny körväg längs med Neptunigatan, linje 2 får en ny hållplats på Skeppsgatan. I samband med detta stängs hållplats Universitetet.

Linje 7 och 8:
Linje 7 får ny linjesträckning längs med Neptunigatan hållplats Universitetet stängs, res istället från hållplatserna Anna Lindhs plats eller Tekniska museet.
Linje 34: Under sommaren kan du resa med linje 34 till Sibbarps camping.

Landskrona

Linje 1:
Landskrona stad omgestaltar Idrottsgatan. Linje 1 får hållplats Kopparhögsvägen som ändhållplats.


Linje 2:
Landskrona stad omgestaltar Idrottsgatan. Linje 2 får Idrottsgatan som ändhållplats. Hållplatserna Karlslundstorget, Pilgården och Pilåkern kommer vara stängda.

Kristianstad

Linje 1:
I riktning mot Viby har tidtabellen anpassats för att bättre ansluta till tågen. Under sommaren kör inte lika många turer som annars.